Alliansen bygger Sverige starkare – Ttela 19 aug

Alliansen bygger Sverige starkare

TTELA
Tisdag, kl 04:00 2014-08-19   Sida 2 – Sektion: Ledare – Del: 1 Författare: Camilla Waltersson grönvall riksdagsledamot (M) Lilla Edet

Debatt

Om fyra veckor är det val till Sveriges riksdag, för oss är den viktigaste frågan att jobben ska bli fler. Ytterst handlar det om vilka partier och regeringsalternativ som bäst lägger grunden för fler jobb och växande företag.
Sverigebygget knyter ihop vårt land och stärker förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet.
Genom ökat bostadsbyggande skapas möjligheterna för fler att etablera sig på bostadsmarknaden.
Detta gör länken mellan arbete och bostad ännu starkare och lättare.

Idag är Sveriges ekonomi rekordstark tack vare Alliansens ansvarsfulla politik.
Trots krisen har 250 000 fler människor ett jobb jämfört med 2006. Detta är bara början. Vi vill bygga Sverige starkt och modernt med historiska satsningar på jobb, bostäder, höghastighetståg, kollektivtrafik och vägar. Med Sverigebygget lägger vi grund för fler jobb och fler växande företag.
Det är en del i att nå Alliansens jobbmål – över fem miljoner människor som arbetar 2020. Sverigebygget innebär över 400 miljarder kronor i investeringar fram till 2035.
Innehållet i satsningen är 100 000 nya bostäder. Nya Moderaterna vill dessutom möjliggöra för 20 000 nya studentbostäder till 2020.
Det ska också bli lättare att bygga bostäder genom enklare regler och ökad tillgång till mark. 1 300 nya jobb per år bara inom byggsektorn fram till 2035. Samt stambanor för höghastighetståg som binder ihop Stockholm med Göteborg och Malmö samt regionerna däremellan.

Höstens val handlar om vilka partier och regeringsalternativ som bäst lägger grunden för fler och växande företag.
Vårt svar är utbildning, forskning och en sund samhällsekonomi.
Utökad handel, arbetskraftsinvandring och satsningar på innovation är andra exempel.
Så bygger vi Sverige starkt.

© ttela

Lämna ett svar