Dalslänningen 19 aug: Ansvarslös V-politik om arbetstiden

Replik från M: Ansvarslös V-politik om arbetstiden

DALSLÄNNINGEN
3 timmar sedan 2014-08-19   Sida 4 Författare: Camilla Waltersson Grönvall

ARBETSTID. Vår politik handlar om att ta tillvara varje människas  förmåga att växa av egen kraft. Vi vill att människor ska få ett arbete, en lön, arbetskamrater och en chans att forma sina egna liv.

Sedan alliansregeringen fick väljarnas förtroende 2006 har 250 000 fler personer ett jobb att gå till. Det är bara början. Alliansen vill att än fler ska kunna ha den trygghet som ett jobb innebär och att fler kunna få vara med och bidra till allt vårt gemensamma. Därför har vi satt upp ett ambitiöst  mål  om att jobben ska bli 350 000 fler så att över fem  miljoner  människor har ett jobb att gå till 2020.
Sverige har i dag högst sysselsättningsgrad och högst arbetskraftsdeltagande i hela EU. Vi ligger i topp när det gäller hur stor andel kvinnor som jobbar.
Dessa fakta ska vi vara stolta över.
Vi vill att fler unga, utrikes födda, äldre och människor  med en funktionsnedsättning kommer i jobb och vi vill motverka långa tider utan arbete. Alla behövs – det finns inga fina eller fula jobb. Jobbskatteavdraget gör att fler jobb skapas och fler kan leva på en egen lön. När fler jobbar finns blir det mer pengar till vården, skolan och omsorgen.  Genom att sänka trösklarna för anställning tror vi att fler vågar och kan ta steget att anställa fler.
Varje arbetad timme i Sverige lägger grunden för vår gemensamma välfärd. När fler går till jobbet så kan fler vara med att bidra till att skolan ger alla elever en bra start i livet och att sjukvården kan hålla högsta kvalitet samt  komma  människor till del när de behöver den.
Sverige behöver fortfarande fler som arbetar. Det är vänstern och de övriga oppositionspartierna medvetna  om. Och det uppnår vi inte genom att förkorta arbetstiden. Ansvarslöst så går tre av fyra vänsterpartier till val på att vi ska arbeta färre antal timmar. Arbetstidsförkortning med  fem respektive tio timmar i veckan som vänstern och deras vänner föreslår riskerar att innebära ett samlat skattebortfall på cirka 155 respektive 310 miljarder kronor i Sverige. Det är absurt.
Detta krav på arbetstidsförkortning kommer att slå Socialdemokraterna hårt i ryggen och de riskerar därmed att blåsas bort av vänstervindarna. Stefan Löfvén och Co riskerar att utsätta Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda för vad som i slutändan kommer att betalas på bekostnad av skolbarn och patienter inom vården.

Lämna ett svar