DALSLÄNNINGEN- Dalslandskommuner kan förlora 146 miljoner på (V)-experiment

Författare: Camilla Waltersson Grönvall (M) Riksdagsledamot Västra Götalands läns norra, Stig Bertilsson Moderaterna Bengtsfors, Linda Jansson Moderaterna Färgelanda, Annika Lännhult Moderaterna Dals-Ed

KOMMUNAL  EKONOMI. Varför ska skolan och vården i Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda betala för en vänsterregerings experiment? Varje arbetad timme i Sverige lägger grunden för vår gemensamma välfärd.

När fler går till jobbet så kan fler vara med att bidra till att skolan ger alla elever en bra start i livet och att sjukvården kan hålla högsta kvalitet samt komma människor till del när de behöver den.
Trots att Sverige behöver fler som arbetar så går tre av fyra vänsterpartier till val på att vi ska arbeta färre antal timmar.
Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Feministiskt Initiativs radikala krav på arbetstidsförkortning skapar ett starkt tryck på Stefan Löfvén och Socialdemokraterna att fortsätta sin vänstervandring. Det jobbexperiment som en eventuell vänsterregering under Stefan Löfvén gör, riskerar att i slutändan att betalas av skolan och vården.
Nya beräkningar från Riksdagens utredningstjänst (RUT) visar att en arbetstidsförkortning med fem respektive tio timmar i veckan som Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ föreslår riskerar att innebära ett samlat skattebortfall på cirka 155 respektive 310 miljarder kronor i Sverige, allt beroende av vilket alternativ som kommer att gälla.
Bara för Bengtsfors beräknas skattebortfallet vara mellan 33 och 66 miljoner kronor, för Färgelanda mellan 24 och 48 miljoner kronor och för Dals-Ed mellan 16 och 32 miljoner kronor.
Det motsvarar exempelvis kostnaden för 75 till 150 grundskolelärare och vårdanställda i Bengtsfors, för 55 till 110 motsvarande i Färgelanda och 35 till 70 i Dals-Ed. Är det dessa och därmed i slutändan våra barn och sjuka – som ska betala priset för en vänsterregerings experimenterande?
Sedan alliansregeringen fick väljarnas förtroende 2006 har 250 000 fler personer ett jobb att gå till. Det är bara början. Alliansen vill att än fler ska kunna ha den trygghet som ett jobb innebär och att fler kunna få vara med och bidra till allt vårt gemensamma.
Därför har vi satt upp ett ambitiöst mål om att jobben ska bli 350 000 fler så att över fem miljoner människor har ett jobb att gå till 2020.
Det ställer krav på en målinriktad reformpolitik som bygger på stärkta drivkrafter för arbete, att fler företag kan starta och växa och att trösklarna in till arbetsmarknaden fortsätter att sänkas.

 

Lämna ett svar