Ttela 4 juli: Vi vill stärka den lokala polisen med Beatrice Ask!

En synlig och tillgänglig polis är grundläggande för att Sverige ska vara ett tryggt land. Alliansen satsar därför stort på polisen. Antalet poliser är idag ungefär 20 000 fler än 2006. Vi har även tagit initiativ till framgångsrika satsningar mot livsstilskriminalitet och organiserad brottslighet.

Satsningarna ger resultat.

Enligt Brottsförebyggand e rådets årliga trygghetsunder sökning är förtroendet för polisen högt. Den visar också att allt färre utsätts för brott och att oron för att utsättas för brott minskar.

I Västra Götaland har andelen personer som känne r otrygghet vid utevistelse en sen kväll minska t med sex procentenheter sedan 2006.

Men detta är ingen tröst för den som utsätts för brott.

Vår högsta prioritet är att fler brott klaras upp. Det gäller inte minst stölder och andra brott som drabbar människor i vardagen.

Polisen måste bli efektivare.

Därför pågår nu den största polisreformen sedan 1960talet.

Från och med nästa år kommer landets polismyndigheter att gå ihop i en nationell polismyndighet. Syftet är att öka samordningen och samverkan mellan olika delar av landet.

För att polisen ska kunna förbättra resultat är det viktigt att politiken inte släpper målet om 20 000 poliser. Flera oppositionspartier öppnar dock för nedskärningar på rättsområdet.

Miljöpartiet vill skära ned polisens resurser med över en kvarts miljard kronor de kommande åren.

Det skulle innebära 400 färre poliser där också Västra Götaland skulle riskera att drabbas.

För att bättre ta tillvara på all kompetens inom svensk polis har regeringen nyss lagt förslag om att utöka befogenheterna för civilanställda inom polisen.

Det handlar till exempel om att kunniga civilanställda ska få leda förundersökningar.

Regeringen har också lagt förslag om att polisen fortsättningsvis ska få använda rumsavlyssning och liknand e metoder för att bekämpa grov brottslighet.

Det har både Miljöpartiet och Vänsterpartiet sagt nej till.

Nya moderaterna och Alliansen vill gå vidare och stärka den lokala polisen.

Det är lokalt polisen ska synas, finnas tillgänglig och skaffa personkännedom. Så skapas förutsättningar att klara upp fler brott.

Debattörer Beatrice Ask (M) Justitieminister Camilla Waltersson grönvall (m) Riksdagsledamot från Lilla Edet

Lämna ett svar