En förskoleresa genom Sverige – Katrineholmskuriren 9 juni

 
Visa tidningssidaVisa tidningssida

Visa tidningssida

KATRINEHOLMS-KURIREN
11 timmar sedan 2014-06-09 Sida 7

Författare: Emma Eriksson

SKOLA

KATRINEHOLM Modersmålsläraren Wafa Kheder är en viktig länk på Stavstugans förskola där mer än vartannat barn har utländsk bakgrund.

Under våren har riksdagsledamot Camilla Waltersson Grönvall (M) besökt förskolor runt om i Sverige. Det gör hon för att bland annat bilda sig en uppfattning om olika förutsättningar, förbättringsområden och för att se hur pedagogik och miljö skiljer sig åt.

Igår besökte hon Stavstugan i Nävertorp för att se hur man på förskolan arbetar med integration.

Där har mellan 50 och 60 procent av barnen utländsk bakgrund, vilket ställer höga krav på personalen.

Arbetslinjens kulturtolkar med annat modersmål än svenska är ett sätt att skapa trygghet för personal, barn och lärare. En annan trygg punkt är Wafa Kheder, en av kommunens två modersmålslärare.

– Det blir lättare för barnen när jag förklarar på arabiska.

De blir gladare då, berättar hon.

Förskolechefen Lena Brohede lyfter fram kartläggning av barnens språkutveckling som något man behöver arbeta mer med. Med 23 barn och 3 förskolelärare på avdelningen för 3till 5-åringar är det inte alltid lätt att jobba med exempelvis språkutveckling på det vis pedagogerna skulle önska.

– Vi vill ha små språkgrupper med fyra till sex barn tillsammans, men som det är nu får vi göra sporadiska övningar. Vi är högskoleutbildade, men systemet nöter ut oss. Vi stöttar varandra för att orka, konstaterar förskoleläraren Lena Nymark.

Både hon och kollegan Gunilla Tunström talar om vikten att väva in hela familjen i verksamheten.

Ett sätt är det interkulturella knytkalas som nyligen genomfördes för fjärde gången.

– Maten är en stor sak och då får man med både barn och föräldrar.

Det ger alla en chans att träffa varandra, säger Gunilla Tunström.

Förskolesatsningen

■ I vårbudgeten satsade regeringen 650 miljoner på ett treårigt förskolepaket. Kommunerna ska kunna söka öronmärkta pengar för att minska barngrupper och förbättra kvaliteten.

Bildtext:
– Bildningsförvaltningens vice ordförande Bo Sivars och riksdagsledamoten Camilla Waltersson Grönvall (M) besökte under torsdagen Stavstugans förskola.

© Katrineholms-Kuriren

Lämna ett svar