GT Debatt: Visst förstår alliansen förskolans betydelse

 
Visa tidningssida

 

GT
Onsdag, kl 06:34 2014-04-09 Sida 2

Författare: CAMILLA WALTERSSON GRÖNVALL, Riksdagsledamot (M) utbildningsutskottet Norra Älvsborg, ansvarig förskola, KRISTINA THARING, Kommunalråd (M) Göteborg

Alliansregeringen har lyft fram förskolan på ett sätt som ingen tidigare regering gjort. Vi har förtydligat och skärpt det pedagogiska uppdraget samt lyft förskollärarens viktiga roll.

Regeringen avsatte 200 miljoner årligen under 2009-2011 till Förskolelyftet. Det innebar att förskollärare och barnskötare fick möjlighet till fortbildning. Denna kompetensutveckling var bra och fyllde ett stort behov, men med ett ökat och fördjupat pedagogiskt uppdrag för förskolan bör ytterligare resurser satsas på just detta.

Regeringen förlänger nu förskolelyftet fram till år 2018 och för att utveckla förskolechefernas pedagogiska ledarskap. Kostnaderna för det förlängda förskolelyftet beräknas till 35 miljoner årligen 2015-2017, samt 25 miljoner 2018. Kostnaderna för förskolechefslyftet beräknas till 15 miljoner årligen 2015-2018. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2015.

En del av detta är den fortsatta utbildningssatsning som genomförs nu 2012-2014 för förskollärare och förskolechefer. Satsningen fokuserar bland annat på barn i behov av särskilt stöd samt uppföljning och utvärdering. Till detta vill regeringen ge utrymme i vårpropositionen, att avisera en utbyggnad av förskollärarutbildningen som byggs ut med 800 platser, samt ge anslag för minskade barngrupper och förbättrad kvalitet. Totalt en summa på 650 miljoner.

Sverige är ett land som utmärker sig för hög tillgänglighet. Det finns en lag som säger att kommuner måste tillhandahålla barnomsorgsplats inom fyra månader efter att den anmälts. Flera kommuner har till och med strängare krav och kan garantera plats inom tre månader i stället, som i alliansstyrda Stockholm. Men tyvärr har vi fortfarande kommuner som inte klarar lagens fyra månader. Sämst i klassen är Socialdemokraternas stora skyltfönster – Göteborg. Där har S inte klarat av kön på snart 20 år, enligt statistik.

Arbetslinjen och en god och ökande välfärd är naturligtvis beroende av att en tillförlitlig barnomsorg kan tillhandahållas. De enskilda individernas möjligheter till att hantera sina arbeten och därtill sin personliga ekonomi är också beroende av att de kan förlita sig på en barnomsorgsplats enligt de föreskrivna fyra månaderna som de naturligtvis planerar efter.

Vi hör mycket skroderande från oppositionens håll om satsningar på välfärden. Därför är det mycket intressant att granska S där de styr för där visar verkligheten något helt annat. Satsningarna på välfärden finns inte, medan alliansen faktiskt har levererat och som märks ute i verkligheten.

Lämna ett svar