GT Debatt :Alliansen vill fortsätta stärka vår grundskola

Alliansen vill fortsätta stärka vår grundskola

arbetat för att kunskapsskolan åter ska gälla i den svenska skolan
 

Vi vill att den svenska skolan ska ge varje elev möjlighet att lyckas med sin skolgång och nå kunskapsmålen. För att ytterligare stärka grundskolan har alliansen därför lagt fram tre förslag: tioårig grundskola, förlängd skolplikt samt obligatorisk sommarskola. Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete för att vända de fallande resultat vi har sett sedan 1990-talet.

 

Internationellt sett startar svenska elever skolan sent. Av alla 34 OECD-länder är det endast två länder, däribland Sverige, vars elever börjar skolan vid sju års ålder. Alla barn har rätt till en skola där alla har samma livschanser. Alliansens förslag om förlängd skolplikt till tio år ger elever förutsättningar att nå målen för grundskolans utbildning. En allmän skolstart vid sex års ålder i en förskoleklass gör utbildningsperspektivet tydligare.

I dag lämnar 16,6 procent grundskolan i Göteborg utan att vara behöriga till gymnasieskolan. För att nå gymnasiebehörighet ser alliansen att det kan vara bra för dessa elever att få mer tid för att nå kunskapskraven. Därför föreslår alliansen en förlängd skolplikt med upp till ett år för dem som inte är behöriga till gymnasiet. Sammanlagt skulle skolgången för dessa elever då bli elvaårig.

 

Vårt tredje förslag rör de elever som får underkänt i enstaka ämnen som krävs för gymnasiebehörighet. Vi vill ge dessa elever möjlighet till sommarskola och föreslår en obligatorisk sommarskola efter årskurs 9. Förslaget kommer även att omfatta elever som efter årskurs 8 riskerar att bli obehöriga till gymnasiet.

Tillsammans med alliansens tidigare reformer, exempelvis nya kursplaner och läroplaner, Mattelyftet, Läslyftet, betyg från årskurs 6 och karriärtjänster för lärare, vill vi med våra tre nya förslag ytterligare stärka grundskolan. Tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola är en del av vårt långsiktiga arbete för att förbättra resultaten och återupprätta den svenska kunskapsskolan.


Camilla Waltersson Grönvall

Riksdagsledamot (M) i utbildningsutskottet, Lilla Edet

http://www.expressen.se/gt/ledare/alliansen-vill-fortsatta-starka-var-grundskola/

 

Lämna ett svar