Ttela 7 okt: Högre utbildning förtjänar ärlig debatt

Sverige har internationellt sett en mycket välutbildad befolkning. För att ytterligare stärka denna resurs har regeringen genomfört flera olika utbildningssatsningar.

Platserna i högskolan har ökat samtidigt som resurser har tillförts för att höja kvaliteten. Mot detta står en socialdemokratiskt platspolitik som fokuserar mer på kvantitet än kvalitet, senast exemplifierad av Magdalena Andersson (S) och Per Bolund (MP) i TTELA den 28 oktober.

Högre utbildning ska hålla högre kvalitet och leda till arbete. Därför satsar regeringen mer än en miljard på universitet och högskolor idag. Samtidigt har anslagen till komvux, yrkeshögskola och folkbildning ökat med 2,2 miljarder. Sverige har inte råd att återgå till socialdemokraternas underfinansierade utbyggnad av högskolan. Varje ny högskoleplats ska vara något mer än ett sätt att dölja arbetslöshet.

Andersson och Bolund skriver att regeringen skär ned på den eftergymnasiala utbildningen. Denna typ av argumentation är varken ärlig eller sann. Sedan 2006 har högskoleplatserna ökat från 277 000 till 300 000. Detta är historiskt höga nivåer. Dessutom är detta dyrare platser som kräver mer lärarledd tid och utrustning. Återigen – fler platser och ökad kvalitet.

Hög kvalitet och efterfrågade utbildningar står i centrum. Därför inrättades Yrkeshögskolan 2009 med ansvar att granska och kvalitetssäkra de utbildningar som möter ett specifikt behov på arbetsmarknaden. Vi har också infört ett kvalitetsutvärderingssystem som granskar hur 20 miljarder av skattebetalarnas pengar används inom högskolan varje år.

Socialdemokraterna föreslår 16 000 nya högskoleplatser. Det är beräknat på de billigaste platserna inom samhällsvetenskap och humaniora. Vi menar att det är viktigare med rätt platser än fler platser, vi måste prioritera rätt för att ha råd med utbildningar som leder till arbete.

Socialdemokraterna föreslår stora satsningar på det mesta men lovar också att behålla det femte jobbskatteavdraget. Deras budget går inte ihop och när det är dags vet vi av erfarenhet att för Socialdemokraterna går bidrag före jobb – och före utbildningssatsningar.

Bakom debattartikeln står moderata riksdagsledamöter från Norra Älvsborg. Mikael Cederbratt, Henrik Ripa och Camilla Waltersson Grönvall

Lämna ett svar