Idag var jag på besök på skolor i Sollentuna som har förbättrat sina resultat markant!

 

Tillsammans med Maria Stockhaus (M) kommunalråd i Sollentuna besökte jag Mikaelskolan som är en av de 30 skolorna i Sverige som har högt andelen behöriga till gymnasiskolan under de senaste åren. Mycket tack vare bland annat en stark lärarkår, bra ledarskap i klassrummet och en god föräldrakommunikation.

Vi besökte också Runbackaskolan där man har lyckats vända reslutaten på skolan inom en kort tidsperiod genom en mycket duktig, loyal och engagerad lärarkår, tydligt ledarskap med ett öppet hjärta inför lärares och föräldrars önskemål och synpunkter samt digitala läromedelel som har hjälpt många elevers kunskapsintag! Ett mycket inspirerande besök!

MikaelskolanMikaelskolan

 

Lämna ett svar