Idag har riksdagen fattat beslut om minskad dokumentation i skolan.

Inga skriftliga IUP (individuella utvecklingsplaner) i årskurs 6-9, där betyg istället ges. I årskurs 1-5 ges IUP en gång per läsår istället för en gång per termin. Träder i kraft 19 november. Lärarna skall vara med eleverna och inte syssla med administration!

Lämna ett svar