Idag är jag i Herrljunga kommun för att besöka bland annat Molla skola i Ljung

 

Idag är jag bland annat på besök vid Molla skola i Ljung i Herrljunga kommun. Där arbetade jag mellan 1989-91 som lärare. Just tjänsten i Molla skola ledde till att jag sökte till Lärarhögskolan och fortsatte en bana som lärare och rektor och nu som ledamot i Riksdagens utbildningsutskott med ansvar för förskola och grundskola.

Småskolors vara eller inte vara är på många platser en het potatis. Så även i Herrljunga kommun och i Molla. Där har en politisk strid blossat upp kring frågan om Molla skolas framtid. Alliansen har lagt ett förslag om att göra en långsiktig upprustning av skolan där även förskolan inkluderas och detta har röstats ned av (S), (FP) och (KV). Till detta är frågan knuten om förutsättningar för landsbygden att kunna utvecklas och växa. En attraktiv skola och närhet till en kvalitativ barnomsorg är naturligtvis viktiga ingredienser för en bygd när man vill locka till sig barnfamiljer. Därför är det ytterst angeläget att jag träffar representanter för Molla byalag för en diskussion som inkluderar såväl skolan som kommunikationer och möjlighet till att kunna sälja och bygga på attraktiva, sjönära tomter.

Vid Molla Skola i Ljung

molla skola herrlljunga

Vid Molla Skola i Ljung 2013-10-08

Lämna ett svar