I fredags lämnade jag in mina motioner….

 

I fredags lämnades mina motioner  in i riksdagen. Jag har bl.a. skrivit om riskerna med stigande vattenvivåer i Vänern och vattenflöden i Göta Älv, samt on behoven om finansiering av skredsäkerheten i GötaÄlvdalen. Samt om att utöka barnavårdscentralens vaccinationsprogram och underlätta regelverket kring stranskyddet.

Ni kan läsa vidare kring mina motioner under min hemsida inom kort, då jag lägger upp samtliga.

Lämna ett svar