GT Debatt 21 sep: Allvarliga våldsbrott bör få strängare straff

Allvarliga våldsbrott bör få strängare straffAlliansregeringen vill ha strängare straff för allvarliga våldsbrott. Därför har regeringen föreslagit livstids fängelse för mord. Förslaget innebär bland annat att följande omständigheter bör tala för livstids fängelse: om brottet riktats mot en närstående, om brottet har förövats inför ögonen på närstående till offret till exempel offrets barn, om brottet har föregåtts av noggrann planering, om mordet har begåtts i samband med brott i vinningssyfte, samt om brottet har syftat till att gynna eller gömma annan brottslighet.

Möjligheten att döma den som tagit någons liv till lägst tio och högst arton års fängelse eller livstid har funnits sedan 2009. Brott före 2009 handlade inte sällan om domar på mycket mer än 12–15 år. I rättspromemorian ”Påföljd för mord”, som kom ut 2011, fanns en översikt av domar. Skrivelsen visar att lagstiftarens ändring av straffskalan för mord fått en bättre verkan och att straffen har skärpts.

Men fortfarande måste det bli skärpningar eftersom färsk statistik visar att talet kring livstidsstraff har minskat. För att få livstidsstraff talar också att det har handlat om flerfaldig brottslighet eller återfall. Förslaget talar även för de mord som inte leder till fängelse på livstid. Det föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Mord är det allvarligaste brott man kan begå. Gärningen skadar inte bara offret i fråga utan offrets hela omgivningen. Mord är det grövsta av alla våldsbrott.

Med hänsyn till det föreslås nu straffet för mord bli ännu strängare – genom ett livstidsstraff får man som skyldig till mord samhällets yttersta fördömande.

 

Camilla Waltersson Grönvall

suppleant (M) i justitieutskottet, Västra Götalands läns norra

Lämna ett svar