Artikel ttela: Förstärkt satsning på utbildningslinjen. 17 april

Som ett av få länder i Europa kan Sverige skjuta in energi i ekonomin såsom viktiga utbildningssatsningar.

Nu föreslår Alliansen – i samband med den ekonomiska vårpropositionen – ytterligare satsningar på hela 12 400 extra utbildningsplatser under 2013 och 2014 för att möta krisen. Detta görs utöver den offensiva budget för 2013 som nu genomförs där Alliansen satsar 23 miljarder kronor på utbildning, infrastruktur och ungas jobbchanser.

Alliansen genomför nu ett stort antal viktiga reformer för att stärka utbildningssystemet. Vi har bland annat infört en ny läroplan för grundskolan, en ny gymnasieskola, gymnasial lärlingsutbildning, en ny skollag, ett nytt betygssystem och en helt ny lärarutbildning.

I budgeten för 2013 skapades cirka 4 200 nya högskoleplatser åren 2013-2015. Bland annat fick Högskolan Väst utökat anslag till grundutbildningen och tio nybörjarplatser på högskole- och ingenjörsutbildningen.

Nu tillförs högskolan i Sverige ytterligare platser med inriktning mot sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar. Under 2013 och 2014 skapas 1 400 nya helårsplatser inom nämnda utbildningsområden.

Sedan 2006 har vuxenutbildningen tillförts hela 1,8 miljarder kronor. Nu fortsätter satsningarna och vuxenutbildningen ges hela 7 000 årsplatser. Det handlar om en stor satsning på yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning, det vill säga yrkesvux.

Sammanlagt tillför vi 12 400 nya utbildningsplatser samtidigt som vi stärker förutsättningarna för fler jobb och värnar Sveriges uthållighet.

När andra länder står för nedskärningar kan vi tack vare Alliansens ansvarsfulla ekonomiska politik genomföra investeringar för framtiden. Så tar vi ansvar för jobb och trygghet.

Mikael Cederbratt, Henrik Ripa och Camilla Waltersson, Moderater och riksdags­ledamöter från Norra Älvsborg.

Lämna ett svar