Seminarium om Svensk förskola 6 mars 2013 i Sveriges riksdag

Semianrium om svensk förskola den 6 mars ny

Jag och EU-minister Birgitta Ohlsson.

Semianrium om svensk förskola den 6 mars ny 2

 Tyska delstatspolitiker lyssnar in.

Sverige är en stor förebild när det gäller både barnsyn och förskolepedagogik. Svensk förskola är just nu mer förebild än någonsin förr.

Den 6 mars kom tyska delstatspolitiker på en studieresa till Sverige och besökte Sveriges riksdag för att höra om hur vår svenska förskola fungerar och om vad vår barnomsorg gör för vår välfärd.

Under mitt seminarium medverkande bland annat EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) och hon diskuterade om vad de kan lära sig av svensk barnomsorg. I Tyskland är tanken bakom att bygga ut förskolan framförallt att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, utan att det leder till dramatiskt sjunkande födelsetal.

Under seminariet berättades det om att Svensk förskola har gjort det möjligt för kvinnor att ta steget ut på arbetsmarknaden i stor skala. Detta har befriat kvinnor från det ekonomiska beroendet av män och givit kvinnor chansen att kombinera yrkesliv och föräldraskap.

Förskolan är också ett befrielseprojekt för barnen. Genom förskolan läggs grunden för frigörelse från det sociala arvet.

I en ny rapport utgiven av Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg skriver de att den barnomsorg av det slag som finns i de skandinaviska länderna ger bäst förutsättningar för klassresor.

Att ha tillgång till högkvalitativ pedagogisk barnomsorg från tidig ålder utjämnar dessa skillnader och minskar hemmiljöns betydelse för hur väl barnen lyckas i skolan. Detta är en viktig förklaring till att de skandinaviska länderna har högre social rörlighet än många andra länder.

Under vårt semianrium dök flera frågor upp kring våra finansieringslösningar och ramverket (läroplan och skollag) samt hur vi får det att fungera med privata aktörer.

Många frågor kring hur vi arbetar med barn som har behov av särskilt stöd, detta är en stor och viktig fråga vilket vi märkte även när jag var nere i Tyskland i somras.

Stort intresse för hur vi arbetar med pedagogiken coh hur vi får in t ex naturvetenskap utan att ha lektioner. Hur våra förskolor har ett genomtänkt sätt där de t ex kollar av att alla barn får göra experiment och att de har tagit till sig kunskapen. En form av mjuk kvalitetssäkring som går att följa upp.

Förskolebussarna var naturligtvis intressant och våra svenska politikers tryck på vikten av t ex särbeskattning och förskola för att ge kvinnor lika möjlgheter var något som nog fick en del att tänka efter!

Birgitta Ohlsson tryckte ju hårt på detta. Här var det tydligt att det finns stora kulturskillander – och politiska skillnader! Samtidigt var de klart intresserade av våra lösningar, de inser att de behöver göra något.

Min förhoppning är att vi kan fortsätta att vara en av världens ledande förskolenationer bland annat genom ett ökat fokus på kvalitetssäkring, utbildningssatsningar och viktig forskning på området. Fortfarande är förskoleforskningen bara i sin linda, och det finns många frågetecken och outforskade områden att forska vidare om. Det är saker som skulle göra den svenska förskolan än bättre rustad att möta samhällsproblemen och bidra till att ge våra barn en bättre framtid.

 

Lämna ett svar