Artikel: Utvecklingen av E45 viktig del av den kommande infrastrukturplanen

Alliansregeringen har nyligen presenterat infrastrukturpropositionen – den kommer att bidra till tillväxt, livskvalitet och välfärd i hela landet. Vi tillvaratar och vårdar den infrastruktur vi har samtidigt som vi bygger för framtiden. Totalt uppgår hela propositionen till 522 miljarder kronor för planperioden 2014-2025. Alliansen föreslår exempelvis den största satsningen på järnvägsunderhåll genom tiderna, 86 miljarder kronor, och för drift och underhåll av statliga vägar avsätts 155 miljarder kronor.

I och med infrastrukturpropositionen anger regeringen de ekonomiska ramarna och infrastrukturens riktlinjer. Hur pengarna ska fördelas på olika projekt och när i tid projekten kan genomföras är inte i detalj bestämt ännu. Trafikverket har i den fortsatta processen kontakter med berörda aktörer i hela landet för att diskutera viktiga och angelägna satsningar i transportinfrastrukturen.

Trafikverket har kontakter med kommuner och regioner för att formulera förslag för nationell åtgärdsplan 2014-2025. Det är i planen som detaljerna för Sveriges transportsystem utformas. Infrastrukturpropositionen är alltså startskottet för det mer detaljerade arbetet. Trafikverket har redan startat med att bjuda in till regionala hearings och vi uppmuntrar de regionala företrädarna att diskutera sina förutsättningar med Trafikverket.

E45an är Sveriges längsta väg. Vägen startar vid Karesuando i Norrland och slutar i Gela på Sicilien. Vägen är en glödande livsnerv som pulserar genom Sverige och Europa. Det är med sant nöje att sedan den 9 december 2012 är järnvägen och E45 öppen för trafik hela vägen mellan Göteborg och Trollhättan. Denna del av Västra Götaland har fått en nystart som hjälper människor att fortare ta sig till arbete och hem. Även Lödöse har fått en ny station som tar en till Trollhättan på 12 min och till Göteborg på 22 min. Detta kommer att florera företagsetablering och inflyttning inom regionen.

För att få till fler förändringar på exempelvis E45 krävs det att kommuner och regioner kommer överens om vad man prioriterar, vad man vill uppnå och hur, för att tillsammans möta Trafikverket och regeringen. Under våren 2013 överlämnar nämligen Trafikverket ett planförslag till regeringen som sedan skickas ut på remiss. Regeringen fattar under 2014 beslut om den nationella plan som kommer att gälla för 2014-2025.

Det är viktigt att tänka över kommun-, läns- och till och med landsgränser, detta gäller inte minst vid en utbyggnad av E45an som är Sveriges längsta väg. En förutsättning för fungerande transporter är att se hela resan från dörr till dörr för både människor och gods. Att tänka i stråk är ett avgörande tillvägagångssätt, eftersom åtgärder i en del av landet kan få betydande positiva effekter för andra delar. Ett exempel är hamnbanan i Göteborg som behöver rustas upp för att klara framtidens behov. Upprustningen är inte i första hand nödvändig för göteborgarna utan för landet i stort. 60 % av Sveriges containertrafik och 25 % av landets utrikeshandel går via denna hamn.

Vi uppmanar nu regionala och lokala företrädare att föra en konkret dialog med Trafikverket, men även med angränsande kommuner och regioner. Var tydliga med hur ni vill vidareutveckla E45an och sök allierade som har samma prioritering. Vi har ju redan kommit en bra bit på vägen!

Lämna ett svar