Artikel från Alekuriren nr 3 vecka 4 – Moderaterna kritiska till dagens trafiksituation

Camilla Waltersson Grönvall och Peder Engdahl gläds över den nya tågstationen i Lödöse. Däremot är de kritiska till skyltningen då hänvisning till stationen saknas på E45. Tillsammans har den moderata duon också skrivit en motion för att få till stånd ett helt mot vid Lödöse Södra.

Moderaternas Camilla Waltersson Grönvall och Peder Engdahl har lämnat in en motion till fullmäktige. De vill att kommunen utan vidare dröjsmål utreder möjligheterna om ett helt mot vid Lödöse Södra.

– Vi kan bara konstatera att dagens trafiksituation inte är tillfredsställande och det bromsar upp utvecklingen i kommunens södra del, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Riksdagsledamoten Camilla Waltersson Grönvall, som fortfarande har en plats i Lilla Edets kommunfullmäktige, var i förra veckan på besök i sin hemkommun. Hon passade på att träffa oppositionsrådet Peder Engdahl och tillsammans gjorde de ett par arbetsplatsbesök i Lödöse, hos Snickar Carlsson och Matkassen.

– Två aktörer som arbetar väldigt hårt för att utveckla närmiljön. Det är dessutom två näringsidkare med en väldigt stark framtidstro, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Den moderata duon fortsatte sedan till Lödöse Södra. Den nya tågstationen innebär oanade möjligheter för Lilla Edets kommun att växa, men allting är inte frid och fröjd infrastruktursatsningen till trots.

– Skyltningen på sträckan är katastrofal, det är slöseri med skattemedel, anser Peder Engdahl och tar som exempel att det saknas anvisning till tågstationen i Lödöse.

– Det är under all kritik och Trafikverket måste omgående ta tag i problemet. Vill man få folk att åka kollektivt så måste det finnas en ordentlig hänvisning om hur man ska kunna ta sig till stationen. Det gäller såväl södergående som norrgående trafik, säger Engdahl.

Ett annat problem som Peder Engdahl vill lyfta fram är avsaknaden av en vänthall vid tågstationen.

– Det är dålig samhällsplanering från dag ett. Vi måste inom rimlig tid få till en provisorisk vänthall där resenärerna kan vistas i väntan på tåget. För mig handlar det inte bara om bekvämlighet utan jag väger också in säkerhetsaspekten.

På ämnet säkerhet finns det ytterligare ett ärende att dryfta för kommunledningen. Busstationen har som Peder Engdahl uttrycker det hamnat på fel sida om spåret.

– Ett tankefel! Tåget har vänstertrafik medan bussarna stannar på stationens högra sida. Det har fått till följd att många ungdomar springer över rälsen och hoppar upp på perrongen på andra sidan då de ska med tåget. Det får absolut inte hända någon olycka innan åtgärd vidtas.

Att skapa en trafiksäker lösning och senare även få till stånd ett helt mot, och inte ett halvt som fallet är idag, vore ingen orimlighet enligt Camilla Waltersson Grönvall.

– Lilla Edets kommun kommer att vara en av de stora vinnarna när det nya skatteutjämningssystemet verkställs nästa år. Det kommer att generera drygt 20 miljoner kronor i den kommunala kassan. Kommunen måste ansvarsfullt förfoga över dessa medel och investera klokt.

Några nya besked när det gäller flaskhalsarna på E45, Torpabron och Göta?

– Infrastrukturspropositionen lades fram i höstas och är ute på remiss. Nu ska regionen komma överens och nästa vår fattas beslut i ärendet. Jag är oerhört förhoppningsfull och tror att inom några år så har vi en fullt utbyggd E45, avslutar Camilla Waltersson Grönvall.

 

 

Lämna ett svar