ttela 5 sep – Lödöse het valfråga för M – Moderaterna vill ha maktskifte i edet

 

 Moderaterna är trötta på det S-ledda styret i Lilla Edet. Man är ute efter maktskifte och sätter in en av sina stötar på Lödöse: Ett nytt mot vid E45:an, ett nytt hyreshus på Ekeberg med tillhörande förskola och en ny högstadieskola är några av förslagen.

LILLA EDET. Moderaterna ställer sig undrande till Socialdemokraternas utspel om en nysatsning på Lödöse, med bland annat ny högstadieskola och förskola. Detta eftersom S i juni röstade igenom en budget som inte tilllät en satsning.
– Vi välkomnar att de ändrat ståndpunkt om Lödöse.
Men hur kan man föreslå saker som man själv tidigare röstat emot? Vi föreslog att vi skulle bygga lägenheter på Ekeberg, detaljplanen är klar, det är bara att sätta igång bygget, det var man emot då. Men nu, efter sommaren, vill man plötsligt satsa, säger oppositionsrådet Peder Engdahl.
Moderaterna vill så snabbt det bara går sätta igång byggnation av hyreshus på Ekeberg i Lödöse. Men vill avvakta med bygget av Ängshöken i Lilla Edet, eftersom det inte finns någon färdig detaljplan och att det ändå lär dröja några år innan byggstart.
I bottenplanet på ett av hyreshusen i Ekeberg vill man ha en flexibel förskolelokal som går konvertera om.
Skolsituationen och förskolan i Lödöse är en annan punkt som M går till val på.
– Man har i dagsläget tre tillfälliga lösningar med moduler, det vill vi komma ifrån och ta ett helhetsgrepp om barnomsorgen, säger Michael Grönlund.
Moderna och ändamålsenliga lokaler för Tingbergsskolans högstadium är ett annat. Här vill man i likhet med S bygga nytt eller bygga om.
– Med bättre lokaler attraherar vi rätt lärare och underlättar för pedagogiken, det ger helt andra förutsättningar, menar Camilla Waltersson Grönvall.
Här ser man också en möjlighet att attrahera folk från närliggande och växande Alvhem på andra sidan kommungränsen.
Ett nytt mot vid E45:an är en viktig punkt för M som tidigare fått det förslaget nedröstat.
– Det är ett halvt mot nu, vill ha ett helt mot med riktiga avfarter. Men det måste vi bearbeta Trafkverket för.
Moderaterna tycker att sossarna tar åt sig äran av en ökad inflyttning – man menar att den till största delen beror på det borgerliga styrets detaljplanarbete under de två föregående mandatperioderna.
– De har inte gjort färdigt en enda detaljplan den här mandatperioden, säger Engdahl.
Man ställer sig också frågan hur Socialdemokraterna ska samarbeta med Vänsterpartiet när det senare vill bromsa farten i Lödösefrågan.

Bildtext: – TRIO. Moderaterna Peder Engdahl, Camilla Waltersson Grönvall och Michael Engdahl tror på ett lyckat

Lämna ett svar