DALSLÄNNINGEN – Vi ger ökade resurser till skolan i Bengtsfors

 

 3 timmar sedan 2014-09-05   Sida 31 Författare: Camilla Waltersson Grönvall (M) Riksdagsledamot Lilla Edet, Stig Bertilsson (M) Ordförande Bengtsforsmoderaterna

UTBILDNING. På senare tid har vår skola fått kritik. Men vi måste  komma ihåg att varje dag kämpar lärare med varje elev för att de ska kunna uppnå ett stabilt kunskapsintag.

Varje dag i skolan läggs därmed en stabil grund till morgondagens Sverige.
Moderaterna tar skolan på yttersta allvar. Alliansregeringen har stärkt svensk skola. Nu ska vi ta nästa steg för att fortsätta återupprätta kunskapsskolan. Redan nästa år vill vi investera.
För Bengtsfors del innebär det 2,5 miljoner kronor mer från staten till skolan. Under nästa mandatperiod byggs satsningen ut till totalt fyra miljoner kronor mer per år.
Varje elev ska bli sedd.
Därför ska vi minska klassernas storlek och anställa fler skickliga lärare.
Vi vill att varje förälder ska känna och veta att när barnen kommer hem från skolan har de lärt sig något nytt och blivit väl behandlade. Elevers kunskapsresultat måste höjas.
Därför måste vi satsa på skickliga lärare. Vi vill utöka undervisningstiden i matematik för att alla elever ska nå kunskapsmålen.
Samt vill vi stärka läraryrkets status för att studenten som aldrig tänkte på att bli lärare ska fundera en gång till. Med karriärtjänster, högre lön och mindre pappersarbete förstärker vi läraren som ledare i klassrummet och gör yrket attraktivt igen. Alliansen tillsammans garanterar fortsatt fokus på mer kunskap i skolan.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är tydligt oense om inriktningen och utformningen för svensk skola. Det är därför bara vi som kan lova mer resurser till svensk skola och hålla det löftet.

© Dalslänningen

Lämna ett svar