Lerums tidning 2 sep – Lovade mer pengar till skolan

 

Överst på 2:a sidan i LT idag

lerum

 

Camilla Waltersson Grönvall (M), Norra Älvsborgs förstanamn till riksdagen och lokala representanter från kommunen presenterade moderaternas skolsatsning för Lerum när hon under tisdagen besökte Montessoriskolan i Floda.

Politikerna lovade ökade resurser till Lerum 2015, vilket skulle innebära cirka 14 miljoner kronor. Satsningen ska sedan successivt byggas ut för att totalt omfatta cirka 21 miljoner kronor för att stärka elevernas kunskapsresultat. En stor del av skolsatsningen kommer att gå till minska klasstorlekarna i lågstadiet. Men det handlar även om  mer personal i förskolan, läxhjälp för alla elever från årskurs fyra och sommarskola för de som behöver det från årkurs sex. Det omfattar även mer undervisningstid och vidareutbildning för lärarna.

Lämna ett svar