Ale Kuriren 2 sep – Mindre skolklasser i Ale?

ale

Mindre skolklasser i Ale?

Alliansen vill göra en nationell satsning på skolan redan nästa år. För Ale skulle det innebära cirka 9-11 miljoner kronor från januari 2015. Pengar som välkomnas.– Alliansen tar ansvar för

svensk skola. Vi har ökat resurserna till skola och utbildning med sju miljarder mer per år jämfört med 2006. Under nästa mandatperiod vill vi satsa ytterligare sju miljarder på mer kunskap,

säger Camilla Waltersson Grönvall (M)rån Lilla Edet, riksdagsledamot i Utbildningsutskottet.

En stor del av skolsatsningen kommer att gå till att minska klasstorlekarna i lågstadiet. Men det handlar även om mer personal i förskolan, läxhjälp för alla elever från årskurs fyra och

sommarskola för de som behöver det från årskurs sex. – Det omfattar även mer undervisningstid och vidareutbildning för lärarna. Alliansen vill att alla elever ska bli sedda i skolan för att alla ska få en bra start i livet,

säger Camilla Waltersson Grönvall. Nationell satsning Pengarna som Moderaterna föreslår ska fördelas till landets kommuner i en nationell skolsatsning välkomnas av Ales kommunalråd Mikael Berglund (M)

– Det är glädjande nyheter och det är ett viktigt initiativ som vi självklart välkomnar. Jag tycker det är viktigt att Moderaterna får fortsatt förtroende både i riksdag och kommun så vi kan fortsätta förändringsarbetet.

Det är mycket positivt på gång som jag hoppas vi får möjlighet att genomföra.

Lämna ett svar