PROVINSTIDNINGEN DALSLAND Skolpeng efter behov – Åmål. Riksdagsledamoten Waltersson Grönvall (M) besökte förskola

 

Mindre bidrag och ökade omkostnader har gjort läget ansträngt för den privata förskolan Lyckan i Åmål. – Fördelningssystemet borde bli bättre, säger riksdagsledamoten Camilla Waltersson Grönvall (M), som i går besökte verksamheten.

På förskolan Lyckan pratas mer än fem olika språk. Cirka 65 procent av barnen har föräldrar som är födda i ett annat land än Sverige.
– Det är den absolut högsta andelen i Åmåls kommun, säger Hans Dahlberg, som är ordförande i den ekonomiska föreningen som driver skolan. Även om både föreningen och personalen är positivt inställd till mångkulturalism, så har den också inneburit vissa ekonomiska problem. Flera barn behöver modersmålsundervisning och ibland även en annan slags kost, som är dyr att köpa. Därför efterfrågar skolan mer stöd av Åmåls kommun.
– Det är oerhört viktigt att vi lägger tillräckliga resurser på barnen så tidigt som möjligt. Där har vi nyckeln till en bättre skola, säger Camilla Waltersson Grönvall, som i går gjorde ett studiebesök hos Lyckan.

Bra med blandning
Med sig hade hon regionrådet Martin Andreasson (M), kommunpolitikern Ulf Hanstål (M) och Stina Höök (M), som är ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Säffle kommun.
Lyckan startade 1991 och drivs i fyra lägenheter på Södra Långgatan.
Det geografiska läget är en förklaring till varför skolan domineras av barn med annan etnisk bakgrund. Många asylsökande är bosatta i närområdet.
– Den kulturella blandningen måste ses som en tillgång, men det är också ett bevis på att det finns en bostadssegregation i Åmål, säger Camilla Waltersson Grönvall, som menar att kommunen borde göra mer för att få en bättre spridning av de nyanlända, både i fråga om boende och skola.
I grund och botten handlar problemet om bristande resurser.
– Kommunen har sänkt sitt bidrag till oss. Det innebär att vi får 100 000 kronor mindre i år än tidigare, säger förskolechefen Gunilla Hagström.
Det ansträngda ekonomiska läget innebär framförallt att barnen inte kan erbjudas samma specialresurser som inom den kommunala förskolan.
– Det stör mig något oerhört att alla inte behandlas lika, säger Ulf Hanstål, och får bland andra medhåll av partikamraten Stina Höök.
– I Säffle har vi ett helt annat resursfördelningssystem som innebär att pengarna fördelas mer utefter vilka behov respektive skola har, säger hon.

Nya pengar att söka
Som riksdagspolitiker har Camilla Waltersson Grönvall ingenting att säga till om vad gäller fördelningssystemet i Åmåls kommun, även om hon tycker att det borde bli bättre. Däremot flaggar hon för att det snart finns mer pengar att hämta för Lyckan och andra förskolor som har extra behov.
I våras presenterade Alliansen ett förskolepaket på 650 miljoner kronor som träder i kraft den 1 januari 2015.
– För Åmåls del innebär det en öronmärkt satsning på 3,5 miljoner kronor. Alla huvudmän, oavsett om de är kommunala eller privata, har rätt att söka. Pengarna kan antingen gå till att minska barngrupper eller att höja kompetensen.
Som det låter passar Lyckan in på båda delarna, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Bildtext: – Gunilla Hagström (till vänster), som är chef för förskolan Lyckan, berättade i går om det besvärliga läget som verksamheten har hamnat i för moderaterna Martin Andreasson, Stina Höök, Camilla Waltersson Grönvall och Ulf Hanstål.

Lämna ett svar