Ttela: Det måste vara lika konkurrens för alla

 

TTELA
2014-08-19   Sida 16

Åkerinäringens kris

Åkerinäringen i Sverige har det riktigt tufft. Både Bengt-Åke Gustafsson, från lödöse Åkeri, och maria olsson, Ellbo Åkeri, vill se en förändring. Igår fick de berätta hur det är att driva åkeri rent praktiskt, när ett gäng riksdagsledamöter kom på besök.

LILLA EDET. En grävmaskin arbetar för fullt en bit bort, men på den asfalterade ytan på Lödöse Åkeris lagerområde i Skepplanda är det istället munnarna som går för fullt. Deltagarna i diskussionen är – förutom BengtÅke Gustafsson och Maria Olsson – Robert Johansson, Ellbo Åkeri, Annika Persson, regionchef för Sveriges Åkeri företag, Kajsa Jernkvist, näringslivssekreterare i Lilla Edets kommun, samt de moderata riksdagsledamöterna Lotta Finstorp, Sten Bergheden och Camilla Waltersson Grönvall.
– Det finns ingen lönsamhet kvar i branschen. Och det skvätter i sin tur av sig på dem vi samverkar med, säger Bengt-Åke Gustafsson.
– Sjöfarten har redan blivit utflaggade och vi känner av risken, säger Maria Olsson.

En av anledningarna till att läget är tufft i branschen är illegala transporter. Utländska åkare som enligt lagen bara får köra tillfälligt i Sverige, kör mycket mer än vad de får och vissa företag bryter systematiskt mot lagarna och struntar i kollektivavtal.
– Det måste vara lika konkurrens, så att vi har samma lagar att följa och samma avgifter att betala. Utländska åkare betalar inte trängselskatt och skattar inte i Sverige, men kör på samma vägar som vi, säger BengtÅke Gustafsson.
Det finns också företag som saknar yrkestrafiktillstånd som ändå kör.
– Jag vet ett som arbetade här med utbyggnaden av E45, men polisen prioriterade inte att åka dit trots påringningar, säger Maria Olsson.
För att komma till rätta med de illegala transporterna har regeringen lagt fram ett förslag (se faktaruta), som enligt Sten Bergheden stöttas av en bred majoritet i riksdagen och väntas röstas igenom i höst.

En annan åtgärd är Fair Transport, som Sveriges Åkeriföretag står bakom.
Det ska lyfta fram sunda transporter och ansvarsfulla åkerier som kör trafksäkert, har klimatsmart tänk och erbjuder bra arbetsförhållanden.
Det gäller att inte bara upplysa deras direkta kunder om Fair Transport, resonerar Maria Olsson.
– Vi måste också tänka på att prata med konsumenterna.
Många är noga med att maten ska vara närproducerad och ekologisk, men få tänker på hur den har transporterats till affären.
Under dagen hann gruppen också med ett besök på Ellbos anläggning i Lilla Edet, ett studiebesök på SCA Edet Bruk och avslutningsvis ett seminarium om åkeribranschens förutsättningar.

■ Det nya förslaget

För att komma till rätta med fusket inom åkerinäringen har regeringen lagt ett nytt förslag som väntas röstas igenom i höst och vinna laga kraft i början av nästa år.

Lämna ett svar