Idag var jag i Gnesta med Lotta Finstorp, Ann-Sofie Lifvenhage (M) i kommunalråd i Gnesta och besökte förskoan Grinden!

På Grinden arbetar man med barnens grundläggande motorik för att öka förutsättningar för inlärning ge verktyg för pedagoger och barn/ungdomar, så att de kan nå sina mål i skolan. Förskolan strävar efter att förebygga svårigheter redan när barnen är små.  Det är viktigt att redan från grunden komma tillrätta med svårigheter i skolan ex läs och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, barn med symptom såsom ADHD, ADD.

  Gnetsa 28 maj

Lämna ett svar