Idag är det förskolans dag! Just nu uppvaktar jag förskolor i min hemkommun Lilla Edet, Alingsås och Ale samt med en stor Artikel på ledarsidan om våra satningar på förskolan i GT!

 

Visa tidningssida

Författare: CAMILLA WALTERSSON GRÖNVALL

I dag firas Förskolans dag. Förskolan är utan tvekan en av de viktigaste prioriteringarna inom svensk utbildningspolitik. Den svenska förskolan är föremål för stort intresse internationellt sett.

Vi ska vara stolta över den och över att den tjänar som förebild i många länder världen över. Förskolan har gjort att vi har högst andel förvärvsarbetande kvinnor, vilket i sin tur ger en ökad jämlikhet och därmed ett nationellt välstånd.

Nya moderaterna och våra alliansvänner har gemensamt lyft fram förskolan på ett sätt som ingen annan regering tidigare gjort. Vi har förtydligat och skärpt det pedagogiska uppdraget samt betonat förskollärarnas viktiga roll. Regeringen avsatte 200 miljoner kronor årligen under 2009-2011 till ”Förskolelyftet”. Det innebar att förskollärare och barnskötare fick möjlighet till fortbildning. Cirka 7 000 anställda deltog i satsningen.

Den svenska förskolan är generellt en av världens främsta. Trots det finns ett stort behov av fler förskollärare och att säkerställa en kvalitetshöjning på samtliga förskolor. Därför har regeringen aviserat en utbyggnad av förskollärarutbildningen med 800 platser i vårpropositionen samt anslag för minskade barngrupper och förbättrad kvalitet och tillsyn från Skolinspektionen. Totalt handlar det om 650 miljoner kronor.

Det är viktiga pengar som satsas, för vi ser med stor oro en utveckling där barngrupperna på vissa håll i Sverige blir allt större och personaltätheten allt lägre. Forskning visar att det framför allt är de yngsta barnen som drabbas negativt av låg personaltäthet och stora grupper. Om de yngsta barnen utsätts för alltför många relationer uppstår stress som i sin tur kan påverka deras inlärningsförmåga långt upp i åldrarna, vilket sedan har en negativ konsekvens på framtida skolarbete.

De senaste 30 åren har det skett stora förändringar i förskolan. Vi tar situationen på allvar gällande utvecklingen av större barngrupper och allt fler barn per pedagog, inte minst i Göteborg som har betydligt större barngrupper för små barn än vad man har i det alliansstyrda Stockholm.

Sedan 1984 har Förskolans dag firats i Sverige. Det är en dag då förskolebarn och personal visar upp sig och sin verksamhet eller manifesterar. Nya moderaterna och alliansen är stolta över förskolan och tänker satsa på fortsatta förbättringar.

Lämna ett svar