Ttela 2 maj: Alliansen satsar stort på högskolan

Alliansen satsar stort på högskolan

Tomas Tobé

Tomas Tobé

Camilla Waltersson Grönvall

Camilla Waltersson Grönvall

 
Publicerad 2 maj 2014

Nya Moderaterna och Alliansen har sedan 2006 genomfört historiska satsningar på eftergymnasiala studier. Inom högskolan har antalet platser ökat och samtidigt har det tillförts resurser för att höja utbildningarnas kvalité. För Högkolan Väst har anslagen sammanlagt ökat med 149,2 miljoner kronor. Tillsammans föreslår vi nu fortsatta satsningar på mer kunskap för att stärka arbetskraften.

För att stärka utbildningssystemet för att alla elever ska ha en bra grund för eftergymnasiala studier vill vi utöka resurserna för utbildning med mer än fem miljarder under nästa mandatperiod. För att få mindre klasser och fler lärare föreslår vi bland annat att utöka antalet lärarutbildningsplatser på landets högskolor. För Högskolan Väst innebär detta 157 nya platser. Vi ska också komma ihåg att antalet platser vid Högskolan Väst har ökat sedan 2006, med så många som 1024 stycken.

I debatten blir regeringen inte sällan anklagad för att sakna utbildningsambitioner och det påstås ofta att det sker en nedrustning av svensk högre utbildning. Denna typ av argumentation stämmer inte.

Anslagen till landets universitet och högskolor har ökat med drygt en miljard och det finns idag cirka 20 000 fler studieplatser än år 2006. Mellan åren 2002-2006 när Socialdemokraterna styrde minskade antalet utbildningsplatser med drygt 15 000, enligt Universitetskanslersämbetet.

Nya Moderaterna och Alliansen för en politik som är finansierad krona för krona. Med ökade satsningar på vår högre utbildning fortsätter vi att stärka den svenska konkurrenskraften.

Tomas Tobé är moderat och ordförande i riksdagens utbildningsutskott. Camilla Waltersson Grönvall är moderat, riksdagsledamot i utbildningsutskottet och från Lilla Edet

Lämna ett svar