GT replik på Anna Johansson (S) Förklaringar och bortförklaringar faller platt!

Förklaringar och bortförklaringar faller platt
– REPLIK FÖRSKOLAN

 
Visa tidningssida

Författare: CAMILLA WALTERSSON GRÖNVALL Riksdagsledamot (M), Norra Älvsborg., KRISTINA THARING Kommunalråd (M),Göteborg.

Anna Johansson (S) bör vara noga med vilken månad hennes debattreplik publiceras (se GT 21/4) då det närmast är dagsform på huruvida Göteborg lever upp till lagstiftningens krav gällande erbjudande om förskoleplats eller ej.

Det har nämligen varit kö tre av de senaste sex månaderna (oktober, december och januari).

Att rekordmånga har förskoleplats, vilket är Anna Johanssons främsta argument, är irrelevant om inte alla som önskar får plats. Det är nämligen det som lagen handlar om.

Hade man byggt ut i den takt som be- hov uppstod, och med lyhördhet för var föräldrarna vill ha förskoleplats, hade vi aldrig ställts inför problemet som Göteborg nu dragits med i 20 år.

Anna Johanssons andra argument bygger på att staden har en stor nettoinflyttning vilket skapar köer till förskolan. Antingen har Anna Johansson dålig koll eller så far hon med osanning.

Staden har visserligen nettoinflyttning men i de åldrar där det är aktuellt med

förskoleplats har Göteborg en stor utflyttning – främst till kranskommunerna. Under åren 2000-2012 nettoflyttade knappt 11000 barn i åldrarna 1-5 år från Göteborgs kommun.

Anna Johanssons förklaringar och bortförklaringar faller alltså platt. Det är ett dystert facit som 20 år av socialdemokratiskt styre visar upp. Det är dags för nystart för Göteborg!

Lämna ett svar