DALSLÄNNINGEN 29 april! Bengtsfors kommun inför förstelärare

 DALSLÄNNINGEN
2014-04-29 Sida 19

Bengtsfors är en av de kommuner som nu hakar på systemet med förstelärare. Detta applåderas av riksdagsledamoten Camilla Waltersson Grönvall (M) som under gårdagen besökte Bengtsfors.

Det här är en karriärväg inom skolan, som vi i alliansregeringen ser som väldigt viktig, säger Camilla Waltersson Grönvall, som själv är lärare till yrket och sitter i riksdagens utbildningsutskott.

Systemet med förstelärare innebär att vissa skickliga lärare får ta extra ansvar och belönas med omkring 5 000 kronor mer i lön.

Reformen, som omfattar grundskola och gymnasium, infördes av regeringen för ett år sedan, men har inte fallit alla kommuner i smaken.

– Det har gått för långsamt, framför allt i småkommuner.

Därför är jag glad att nu Bengtsfors tar det här steget. Det kommer att ge bra effekter, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Jantelagen

Carl-Göran Strutz är skolchef i Bengtsfors kommun.

Han berättar att två förstelärare kommer att vara klara inom ett par veckor och att det ska finnas 12 förstelärare i kommunen efter 2014.

– I Bengtsfors kommer det inte att rekryteras några nya lärare utifrån, utan vi använder oss av den personal som finns, säger Carl Göran Strutz.

Men det har inte varit någon självklarhet att införa systemet i Bengtsfors kommun, berättar han.

– Vi har haft diskussioner kring det här mellan arbetsgivare och fack som har handlat om jantelag och annat.

Men det har varit bra diskussioner och nu har vi nått fram till en lösning som Eniga om att införa förstelärare. Från vänster: skolchefen i Bengtsfors, Carl-Göran Strutz, riksdagsledamoten Camilla Waltersson Grönvall (M) och Stig Bertilsson, ordförande för Moderaterna i Bengtsfors. FOTO: CONNY HULTGREN vi hoppas ska ge framgång.

I Bengtsfors kommer det första specifika målet för förstelärarna att bli en utbildningssatsning inom internet.

– Det gäller grundskolan där man jobbar med ipads.

Vi använder i dag mycket data som arbetsredskap, utan att alla gånger datakunskaperna finns, säger Carl-Göran Strutz.

.

Lämna ett svar