Ttela 14 april – Hur ska (s)kolförslagen finansieras?

 

Alliansen tar ansvar för skolan. Gemensamt och finansierat föreslår vi 6,8 miljarder i ökade resurser under nästa mandatperiod.

Bland annat innebär det en halv miljard till att öka barns läsförmåga. Det är positivt att Socialdemokraterna håller med oss om att det behövs mer kunskap i skolan. Däremot undrar vi hur Ibrahim Baylan och hans parti ska finansiera sina skolförslag när deras budget saknar 11 miljarder och inte har några vänner att genomföra sin politik med.

Sedan 2011 har regeringen fått en ny kunskapsskola på plats med bland annat tidigare betyg, ny lärarutbildning och ny gymnasieskola. Förra sommaren började nästan 4 000 lärare en ny tjänst som förstelärare med 5 000-10 000 kronor högre lön i månaden och ytterligare 11 000 karriärtjänster kommer att tillsättas efter sommaren 2014.

Vi fortsätter att stärka skolan. Vi vill ha mindre klasser på lågstadiet, grundskolan ska bli tioårig och utöka platserna på lärarutbildningen med 9 000. Dessutom ska vi fortsätta satsa på en av de viktigaste nycklarna till barns skolutveckling. För att stärka läsförmågan inför Alliansen ett läslyft. 500 miljoner kronor ska satsas för att 40 000 lärare ska fortbildas för att förbättra barns läsförmåga.

Det betyder att alla svensklärare ska få vidareutbildas. Dessutom ska även andra än svensklärare erbjudas vidareutbildning. Lärare i ämnen som historia och kemi ska också fortbildas i att lära ut läsförståelse.

Alliansen och Nya Moderaterna tar svensk skola på allvar och vi vill ge alla barn en bra start i livet. Ingen ska gå osedd genom skolan eftersom alla behövs i bygget av ett bättre Sverige.

Svar till Ibrahim Baylan, (S) med flera i TTELA den 8 april.

Bakom debattsvaret står de moderata riksdagsledamöterna Tomas Tobé, Mikael Cederbratt och Camilla Waltersson Grönvall.

Lämna ett svar