Hallands nyheter 14 april – S hotar Skapande skola

 

Skapande skola är en av Alliansens mest framgångsrika kulturpolitiska satsningar.

I stället för att lyfta fram alla de lyckade exempel som finns runt om i Sveriges kommuner vill Social-demokraterna lägga ner projektet. Anledningen är att alla kommuner av olika skäl inte har kommit igång.

Det mycket uppskattade projektet handlar om att skapa förutsättningar för att professionella kulturarbetare skall bli en del av skolans vardag, pedagogik och elevvård.

Den utvärdering som kulturanalysmyndigheten släppte i december 2013 konstaterar att Skapande skola är en framgång. Samtliga kommuner har någon gång sökt och beviljats medel för kultur i skolan från Skapande skola. Under hela perioden 2008–2013 har drygt fyra av tio (120) av landets kommuner beviljats bidrag alla de sex åren och två tredjedelar (192) har beviljats bidrag minst fem av sex år. Detta visar att vi är på rätt väg men att mycket arbete återstår innan satsningen når alla barn och ungdomar.

Vi är medvetna om att mindre kommuner har svårare att ta för sig. Orsaken är att dessa sannolikt har sämre resurser rent personellt att söka upp rätt projekt och utforma ansökningar. Därför är kommuners olikhet en faktor som bättre behöver tas hänsyn till när statliga bidrag och satsningar utformas och medel fördelas.

Nya moderaterna är stolta över Skapande skola. Satsningen har varit en grundläggande framgång. Det finns dock utrymme för förbättringar. Vi måste ge alla kommuner, oavsett förutsättningar, en chans.

Nya moderaterna möter tillsammans med Alliansen väljarna i valet 2014 med löftet att fortsätta vårt arbete med att utveckla en modern kulturpolitik för barn och ungdomar.

 

Camilla Waltersson Grönvall (M), riksdagsledamot, utbildningsutskottet

Lämna ett svar