Ttela 19 mars – S fortsätter svartmålningen

Mikael Cederbratt och Camilla Waltersson Grönvall är moderater och riksdagsledamöter från Norra Älvsborg.

Camilla Waltersson Grönvall Mikael Cederbratt
Replik till Socialdemokraterna i TTELA den 3 mars.

Vi hade hoppats få veta hur Socialdemokraterna menar att jobben kan bli fler om man gör der dyrare att anställa men de socialdemokratiska ledamöterna från Norra Älvsborg fortsätter sin sorgliga svartmålning av vårt land och vår gemensamma välfärd. Faktum är att resurserna har ökat under Alliansen, både när man räknar i faktiska summor, i förhållande till inflationen och i förhållande till befolkningsutvecklingen. Tack vare att fler nu arbetar har vi både kunnat betala av på statsskulden samtidigt som vanliga löntagare fått behålla mer av sin egen lön.

Trots att Sverige utmärker sig med mycket starka statsfinanser och är det enda land i EU som minskar sin statsskuld mellan åren 2006-2014 hävdar S-skribenterna att vårt lands ekonomi är på fallrepet. Den S-märkte nationalekonomen Assar Lindbeck kallar S försök till angrepp på regeringens ekonomiska ansvarstagande för stor humor och vi är böjda att hålla med även om skämtet inte är så roligt.

Däremot är det trevligt att S är överens med oss om att skolan är viktig. Alliansen ökar nu satsningarna med ytterligare 4 miljarder vilket bland annat innebär tidigare stöd, mer undervisningstid i matematik och karriärtjänster för lärare. Problemet är inte skolan, där är vi i princip överens. Problemet är S ungdomsfientliga förslag som skulle göra det betydligt svårare för unga att få sitt första jobb. S vill fördubbla kostnaderna för att anställa en ung person samtidigt som den fördubblade restaurangmomsen skulle tvinga fram uppsägningar i den bransch där många unga får sitt första jobb. Även byggsektorn, bemanningsföretag och många andra branscher där unga jobbar skulle drabbas hårt av S politik med kraftigt höjda skatter.

Den socialdemokratiska politiken är redan prövad och har aldrig lyckats uppnå full sysselsättning. Skribenterna menar ändå att den politiska viljan är avgörande. Tyvärr pekar den socialdemokratiska viljan och deras verkliga förslag åt helt olika håll.

Mikael Cederbratt

Camilla Waltersson Grönvall

Lämna ett svar