Igår hade Nya moderaterna i utbildingskommitten ett skolseminarium i riksdagen!

Igår den 17 mars höll Nya moderaterna ett seminarium i Riksdagen om skolutveckling. Vid mötet kom några av de 30 framgångsrika skolor som moderaterna besökt på sin skolturné att framträda. Dessutom presenteras en rapport från besöken.
Rapporten kommer jag vid ett senare tillfälle att lägga ut.


Bakgrund: De moderata riksdagsledamöterna i utbildningsutskottet har besökt de 30 grundskolor i Sverige som har haft bäst resultatutveckling när det gäller andelen behöriga elever till gymnasiet, enligt en rapport från Riksdagens utredningstjänst. Vi har identifierat ett flertal gemensamma framgångsfaktorer såsom ett tydligt ledarskap, engagerade lärare med höga förväntningar, systematiskt kvalitetsarbete och goda relationer. Det är faktorer som alla har haft avgörande betydelse för elevernas resultat på respektive skola.

 Vi ville med denna utvecklingsdag lyfta fram alla positiva arbeten som sker ute på skolor runt om i landet. Vi ville också återkoppla våra intryck till skolorna vi besökt. Därför bjöd vi in dem för att redovisa vår rapport. Under dagen fick vi höra om några av skolornas fantastiska arbeten! Filmen från semianriet kommer jag också lägga upp.  

 Vi har mött engagerade rektorer och lärare som tydligt visat på att ett lokalt systematiskt utvecklingsarbete gör skillnad. De framgångsfaktorer som lärare och rektorer lyft stämmer väl överens med forskningen om framgångsrika skolor och också med Alliansens satsningar på skolan. Det är ett kvitto på att de reformer och satsningar regeringen gjort är rätt!

 Om vårt seminarium i press:

http://www.svd.se/nyheter/inkorg/ledarskap-nyckeln-till-skolors-framgang_3368614.svd

 

http://www.skolvarlden.se/artiklar/nycklar-till-framgangsrik-skola

 

http://www.svt.se/nyheter/sverige/gott-ledarskap-bakom-skolframgang

Lämna ett svar