Idag lanseras på moderaternas hemsida ”Alla behövs”….

Alla människor, erfarenheter, kunskaper, kulturer, perspektiv, talanger och språk gör tillsammans vårt Sverige.

Ett Sverige som trots global ekonomisk oro står starkt. Ett Sverige i vilket vi arbetar tillsammans för att skapa den trygghet och det välstånd vi alla önskar oss själva och varandra. Ett Sverige i vilket vi tillsammans ser till att skapa resurser till den skola, sjukvård och äldreomsorg vi alla i något skede är i behov av. Ett Sverige där vi tror på att väva finmaskiga nät som fångar den som faller, på att trygghet ger välstånd och på att framgång ger ringar på vattnet.

Men ett Sverige som mår bra måste bli bättre. Bättre på att se och tillvarata allas förmåga. Bättre på att ge alla som vill och kan en chans att bidra. Bättre på att se till att ingen tvingas ut i utanförskap. För jobben bygger inte bara vår gemensamma trygghet, de bygger också var och en av oss. Vår frihet, vår självkänsla och vårt självbestämmande.

Se även filmen där Fredrik berättar vad vi menar! http://allabehovs.se/

all abehövs 2 alla behövs 1

Lämna ett svar