Idag var jag på förskola i Malmö som har blivit prisbelönad av Skolverket för bra manliga förskollärare!

 

Idag fortsätter jag min förskoleresa och besöker utnämnd förskola i Malmö med bra manliga förebilder!

Som förskollärare har du en central roll i barnens lärande och utveckling. Genom att uppmuntra lärande genom pedagogiska lekar, kreativitet och ledarskap ger förskollärare barn kunskaper och värderingar som de kommer att bära med sig för resten av livet.

 Förskolan ska lägga grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av livet. Förskolan är en egen skolform med en egen Läroplan, Lpfö som kom ut 1998 och reviderad 2010. Den svenska regeringen arbetar på fler män i förskolan för att öka jämställdheten. Som ett första steg i det som enligt regeringen ska bli en nationell satsning på att öka andelen män i förskolan har Skolverket fått i uppdrag att ta fram lärande exempel om arbetet med att öka mäns intresse för förskollärarutbildningen och arbetet som förskolelärare eller barnskötare.

 

 

 

Program måndagen den 17 februari kl 12.00

Med mig hade jag :

Lilian Gerleman (M) – Ledamot förskole nämnden Malmö stad

Camilla Andersson – Politisk sekreterare Skåne.

Jag med förskollärare på Mariehage förskola i Malmö!

 malmö mariehage förksola 17 feb

 

Lämna ett svar