Ttela 4 feb: Vi stärker grundskolan ytterligare

 

 
Visa tidningssidaVisa tidningssida

Visa tidningssida

TTELA
8 timmar sedan 2014-02-04 Sida 2

Författare: Tomas Tobé (M) är ordförande för riks­ dagens utbildnings­ utskott, Camilla Waltersson Grönvall (M) är ledamot riks­ dagens utbildnings­ utskott

Debatt

 

Sedan Alliansen tillträdde 2006 har vi arbetat för att kunskapsskolan åter ska gälla i den svenska skolan. Vi vill att skolan ska ge varje elev möjligheter att lyckas med sin skolgång och nå kunskapsmålen. För att ytterligare stärka grundskolan lägger Alliansen därför fram tre förslag: tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola. Internationellt sett startar svenska elever skolan sent. Av alla 34 OECD-länder är det endast två länder, däribland Sverige vars elever börjar skolan vid sju års ålder. Alla elever har rätt till en skola där alla har samma livschanser. Förslaget om förlängd skolplikt till tio år ger elever förutsättningar att nå målen för grundskolans utbildning. En allmän skolstart vid sex års ålder i en förskoleklass gör utbildningsperspektivet tydligare. Idag lämnar 19,3 procent grundskolan i Trollhättan utan att vara behöriga till gymnasieskolan. För att nå gymnasiebehörighet ser Alliansen att det kan vara bra för dessa elever att få mer tid att nå kunskapskraven. Därför föreslår vi förlängd skolplikt med upp till ett år för dem som inte är be höriga. Sammanlagt skulle skolgången för dessa elever bli elva år. Vårt tredje förslag rör de elever som får underkänt i enstaka ämnen som krävs för gymnasiebehörighet. Vi vill ge möjlighet till sommarskola och föreslår en obligatorisk sommarskola efter årskurs nio. Förslaget kommer även att omfatta elever som efter årskurs åtta riskerar att bli obehöriga till gymnasiet. Tillsammans med Alliansens tidigare reformer, exempelvis nya kurs- och läroplaner, Mattelyftet, Läslyftet, betyg från årskurs sex och karriärtjänster för lärare, vill vi med våra tre nya förslag ytterligare stärka grundskolan. Tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola är en del av vårt långsiktiga arbete för att förbättra resultaten och återupprätta den svenska kunskapsskolan. ”En allmän skolstart vid sex års ålder i en förskoleklass gör utbildningsperspektivet tydligare”

© ttela

Lämna ett svar