BLEKINGE LÄNS TIDNING Spiken i kistan för den skolpolitik som Sverige nu överger

Spiken i kistan för den skolpolitik som Sverige nu överger

 
Visa tidningssidaVisa tidningssida

Visa tidningssida

BLEKINGE LÄNS TIDNING
Fredag, kl 06:27 2014-01-31 Sida 35

Författare: Gustav Nilsson (M) Riksdagsledamot Blekinge, Camilla Waltersson Grönvall (M) Riksdagsledamot Norra Älvsborg

Pisa-mätningen som presenterades i december är den slutliga spiken i kistan för den skolpolitik som Sverige nu överger.

Tyvärr ser vi i mätningen en fortsatt nedgång av kunskapsresultaten i matematik, naturvetenskap och läsförståelse, i relation till OECDgenomsnittet. Nedgången drabbar våra elever, skolväsendet och i förlängningen Sverige. Men den var förväntad och tyvärr har den pågått i mer än 20 år. Sverige genomgår i dag ett utbildningspolitiskt systemskifte. För knappt två och ett halvt år sedan sjösatte alliansregeringen ett stort utbildningspolitiskt reformpaket som innehöll bland annat ny skollag, ny läroplan och nya kursplaner samt satsning på matematik, teknik och NO. Det tar tid att kunna se effekterna av dessa reformer. Regeringen gav skolverkets förre generaldirektör Per Thullberg i uppdrag att titta på de skolreformer som genomförts sedan 2007 och bedöma när åtgärderna kan förväntas få effekt. Enligt Thullbergs utredning så kommer regeringens skolreformer att ge en positiv effekt på elevresultaten först efter år 2015. Utöver de nedåtgående kunskapsresultaten visar även de enskilda enkätsvaren som eleverna har lämnat att andelen elever som kommer för sent till lektioner och/eller skolkar ökar. Dessutom uppges klassrumsmiljön vara sämre i Sverige än i övriga OECD. Alliansen har tagit steg för att möta dessa utmaningar, men mer måste göras. Bättre klassrumsmiljö, bra relationer mellan lärare och elever med mindre förseningar och skolk, betyder på sikt att eleverna får en tryggare skolgång och högre kunskapsresultat. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Pisa genomfördes i årskurs 9 för snart två år sedan, under läsåret 2011/12. Den årskullen, som då gick ur nian, är den sista årskullen i Sverige som gick igenom hela grundskolan, alla de nio åren, med de gamla läroplanerna. Dessa elever gick alltså i den skola som Socialdemokraterna hade haft ansvar för under tolv år. Regeringens stora reformer av svensk skola trädde i kraft 2011/2012 och omfattade inte de 15åringar som dagens mätning avser. Pisa 2012 är alltså en utvärdering och efterföljande kritik av den gamla socialdemokratiska skolan och inte av Alliansens kunskapsskola. Alliansregeringen vill fortsätta att utveckla kunskapslinjen i svensk skola med mer undervisningstid, fler karriärtjänster och fortbildningar för lärare inom bland annat matematik och svenska. Allt för att säkra Sveriges elevers kunskapsresultat.

© Blekinge Läns Tidning

Lämna ett svar