Varbergsposten 22 jan: Politiker tog tempen på förskola – från måndagens besök i Varberg!!

Politiker tog tempen på förskola
I måndags besökte riksdagsledamoten Camilla Waltersson Grönvall (M) Derome förskola för att se hur det är fatt med de svenska förskolorna. Och Varberg imponerar, menar hon.

Moderaternas riksdagsledamot Camilla Waltersson Grönvall är huvudansvarig för förskolefrågor. Hon gör just nu en resa genom hela landet för att samtala med förskolepersonal och barn för att se hur förskolorna egentligen mår och vad som kan förbättras. I måndags besökte hon Derome förskola.

Systematiskt arbete
– I och med att förskolorna i kommunen fått så positiva omskrivningar från Skolinspektionen är Varberg en väldigt bra kommun att göra ett första stopp i, säger hon.
– Just för att man har bra sätt att systematiskt hålla fast vid kvalitetsarbetet och där vill jag särskilt lyfta fram den aktionsforskning som pågått här sedan 2007, där man hittills utbildat 120 pedagoger.
Det, menar Waltersson Grönvall är unikt för Varbergs kommun. Hon ser också positivt på exempelvis den 60-procentiga lärartjänst med fokus på naturvetenskapliga ämnen som verkar runtom i förskolorna.

Vilka är den svenska förskolans främsta utmaningar framöver?
– Den allra största utmaningen är att se till att alla barn har likvärdiga livschanser. Att se alla barn där de är och vara med och utveckla. Vi vet också att språket är en nyckel och där behöver vi nå de grupper som är svårast att nå. Det är en utmaning.

Långa dagar
– Vi ser att vistelsetiden på förskolorna har ökat. Det finns ettåringar som är i stort sett hela sin vakna tid på förskolan men samtidigt vill vi ha en flexibel förskola som gör att föräldrarna kan arbeta, säger Waltersson Grönvall.

Vilka behov har ni på Derome förskola fört fram idag?
– Framför allt ville vi få fram att vistelsetiden för barnen har ökat markant under de senaste fem sex åren och vi vill att man tar hänsyn till det, säger förskollärare Lisa Johnsson efter mötet med politikerna.
– När vistelsetiden ökar borde också personaltätheten göra det. Sedan tycker vi att i och med att vi fått mer krav på dokumentation och uppföljning behövs mer resurser för det. Vi vill också att man tänker på hur och varför man utökar barngrupperna och att det blir ett dilemma för oss också. Vi vill i alla fall höja en varningsflagga, säger Lisa Johnsson.
Just nu läser hon den aktionsforskning som hyllas under förskolebesöket. Inom aktionsforskningen är utgångspunkten den praktiska verksamheten där man hittar ett område man vill utveckla och förbättra. Själv är hon intresserad av att arbeta mer med demokrati inom förskolan.

En utmaning
Kommunstyrelsens ordförande Jörgen Warborn (M) har uppfattningen att många som arbetar inom förskoleverksamhet vill förändra och utveckla men de känner frustration över att få ihop det.
– Där har vi en utmaning att ta med oss. Hur kan vi stötta personal som har ett starkt engagemang?

 http://www.varbergsposten.se/News2.asp?idNews=4193

Lämna ett svar