Idag var jag på Vasaskolan i Djursholm, Stockholm och diskuterade deras satsningar

vasaskolan djursholm 131211Jag med vice rektor Cecilia Skarke och rektor Peter Odenlind.

 

Vi diskuterade deras nedan satsningar som hjälper att lyfta skolans reslutat. Vi ska dit igen i januari på ett beök på deras nya Technotek!!
 • Advanced English
  Advanced English erbjuds elever i årskurs 5-6. Målet är att stimulera och ge elever som redan har goda kunskaper i engelska extra utmaningar inom tal och skrift.
   
 • Entreprenöriellt lärande
  Utveckla entreprenörskapet i förskola/skola, samt stimulera elevernas entreprenöriella förmågor.
   
 • Idrottslyftet
  Vasaskolan erbjuds här möjligheten att skapa fler tillfällen för eleverna att få daglig fysisk aktivitet. De får också en chans att prova på olika idrotter. På Vasaskolan är det eleverna i år 4 som deltar i projektet.
   
 • Läs- och litteratursatsning
  Att utveckla intresse för läsning av skönlitteratur har positiva effekter på många områden, både i skolan och privat, bland annat utvecklas förmågan att berätta och skriva, fantasin stimuleras man lär sig nya ord och man blir en bättre läsare.
   
 • Matemateket
  Matemateket är en laborativ satsning på matematik som skall ge alla elever en utmaning att lära sig mer matte.
   
 • NTA
  Naturvetenskap och teknik för alla – NTA – är ett skolutvecklingsprogram för ämnena kemi, fysik, teknik och biologi. Det inkluderar komplett laborationsmateriel och handledningar, samt utbildningar för undervisande lärare.
   
 • Portabel skolundervisning
  Vision”Den portabla skolan är inte en plats. Den är en pedagogisk idé om våra elevers obegränsade möjligheter i tid och rum där närvaron av olika miljöer stimulerar till inlärning och utveckling. Den tar sikte på framtiden! ”Mål / Syfte- Att få en ökad rörlighet och flexibilitet.- Att skapa metoder och möjlighet att arbeta mot ökad pedagogisk frihet och individualisering.- Kvalitetssäkring av…
   
 • Rörelse
  Dagens elever behöver röra sig mer under skoltid. Rörelse & Ro är ett projekt där man ger eleverna möjlighet till lek och rörelse i och utanför klassrummet utöver den obligatoriska idrottsundervisningen.
   

Lämna ett svar