Idag deltog jag på ett seminarium om Skapande skola och dess utvärdering från kultur analys

Bland de medverkande var bland annat kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth samt forskare från linnè universitet. Där talade de om utvärderingen om skapande skolas värde och hur det lägger en grund till kreativitet och självkänsla i barnen som projektet omfattar.

Myndigheten för kulturanalys har övergripande uppgift att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Myndigheten har också initierat en forskningsbaserad utvärdering av Skapande skola. Uppdraget kommer att slutredovisas i december 2013. För att läsa rapporten vänligen klicka på:

http://www.kulturanalys.se/wp-content/uploads/2013/12/Skapande-skola-En-första-utvärdering.pdf

Lämna ett svar