Höll idag ett seminarium i riksdagen om: Hur kan skolan bli en lärande organisation

Idag höll jag ett mycket intressant och givande seminarium i riksdagen om:

Hur kan skolan bli en lärande organisation – om bland annat hur viktigt det är att ge formativ befömmning hela tiden i klassrummet så elever får en förståelse för vad som ska läras och olika kvaliteter i lärandet och där läraren genom sin bedömning anpassar.

 Skärmklipp.PNG idag

Bland de medverkande var;

Per Anders Strandberg, föredragande Ubu

Christian Lundahl, professor Sthlm och Karlstad Universitet

Karin Berg, gymnasielärare Göteborg

Fredrik von Essen, näringspolitisk expert IT- och Telekomföretagen

Stefan Pålsson, IT-omvärldsbevakare för Skolverket

 

Lämna ett svar