Inlägg från mitt besök i Sollentuna i tisdags på Sollentuna Kommuns hemsida!

Rikdagsledamot besöker Sollentunaskolor

Publicerat: 7 november 2013
Kategori: NYHET – Barn & utbildning
 

I veckan besöktes Mikaelskolan och Runbacka skolor av riksdagsledamot Camilla Waltersson Grönvall.

Camilla Waltersson Grönvall sitter i moderaternas utbildningsutskott som just nu studerar de 30 skolor i Sverige som under fem år kontinuerligt förbättrat sina resultat. Vilka är framgångsfaktorerna och hur kan vi lära av dem? Här ingår Mikaelsskolan, som betonar vikten av att fokusera på uppföljning och återkoppling av elevernas resultat. Besöket omfattade även Runbacka skolor; ett gott exempel på hur Sollentunas skolor arbetar med IKT (informations- och kommunikationsteknik) i undervisningen.
-Vi fick en mycket intressant presentation av hur satsningen på IKT påverkar dels elevernas resultat, men också lärarrollen och dess utveckling, säger Maria Stockhaus, ordförande i barn- och ungdomsnämnden som var värd för besöket. Våra skolors framgångar inspirerar andra – det är roligt!

http://www.sollentuna.se/Nyheter/Nyheter/NYHET—Barn–utbildning/Rikdagsledamot-besoker-Sollentunaskolor/

Lämna ett svar