PRESSINBJUDAN: Något måste omedelbart göras åt skredriskerna i Göta Älvdalen!!

PRESSINBJUDAN

2013 10 11

 

 Camilla Waltersson Grönvall (M), Riksdagsledamot från Lilla Edet

 

Något måste omedelbart göras åt skredriskerna i Göta Älvdalen!!

Göta Älv och dess dalgång är Sveriges mest skredfrekventa dalgång och ett område där skred medför stora konsekvenser. Idag är Göta Älvdalen ett område som är i början av en stor exploateringsperiod. Kommunerna längs med älvdalen förbereder med nya detaljplaner både bostadsområden och industriområden så att en förtätning kan ske. Idag är det 11 000 fastigheter som berörs av skredrisken i Göta Älvdalen och detta antal kommer naturligtvis med den ovan beskrivna exploateringen att öka.

 

SGI’s (Statens Geotekniska Institut) och övriga tillgängliga utredningar visar på höjd temperatur och att nederbörden ökar. Ett ökat vatteninnehåll i marken och en ökad mängd vatten i Göta Älv medför ökad erosion och visar på de klimatpåverkande faktorerna för en ökad skredrisk. Det är viktigt att det finns en långsiktig plan för att ta itu med skredriskerna och finansieringen av dessa. Vid ett skred skulle kostnaderna bli omfattande och inte minst skulle människors liv kunna vara i fara.

 

Den moderata riksdagsledamoten Camilla Waltersson Grönvall från Lilla Edet som ligger precis vid Göta Älv har just lagt en motion gällande detta orosmoment. I motionen uppmanar hon regeringen att skyndsamt att se över möjligheterna till att skapa en långsiktigt hållbar finansieringsmodell för de åtgärder som krävs för att förbättra skredsäkerheten i Göta Älvdalen.

 

Se nedan motioner

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Riskerna-med-stigande-vattenni_H102Fö238/?text=true

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Behoven-av-finansiering-av-skr_H102Fö239/?text=true

 

Datum: 14 oktober

Tid: 10.00

Plats: Vattenfall, Åkersbergsv 8, Trollhättan

Karta: http://goo.gl/maps/zg0C0

 Press är varmt välkomna att delta under mötet.

 

Med vänliga hälsningar

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Riksdagsledamot från Lilla Edet

Lämna ett svar