Idag är jag på besök i Ale kommun och besöker Surteskolan, Bohusskolan och Madenskolan

På Surteskolan med elever och KSO Mikael Berglund!

surteskolan ale 11 okt

se inlägg på Surteskolans hemsida om mitt besök:

http://surteskolan.se/

inlägg101011 Idag har vi riksdagsmannabesök. En delagation med Ale kommuns Mikael Berglund kommer tillsammans med riksdagsman Camilla Waltersson för att titta på vår verksamhet under förmiddagen. Innan de kommer till oss har de varit på Bohusskolan och pratat om Star for life och efter besöket hos oss skall de till Madenskolan i Älvängen. Där tittar de på hur datorerna används i skolan. Hos oss ville de titta på vårt likabehandlingsplansarbete och barnens resultat. Båda har vi fått mycket beröm för, vinnarna är barnen

 

Om mitt besök på Bohusskolan:

Mitt besök vid Bohusskolan är ett mycket viktigt besök med tanke på att just denna skola är en av de 30 grundskolor i Sverige som har lyckats höja andelen behöriga till gymnasiet mest mellan åren 2008 och 2012, enligt Riksdagens utredningstjänst. Från andel behöriga elever till gymnasiet på 78,6% 2008 till 100% behöriga elever till gymnasiet år 2012, är helt strålande. Under hösten 2011 sjösatte vår alliansregeringen många viktiga verktyg för att anpassa skolan till dagens och framtidens kunskapsbehov, förutom en ny skollag så har grundskolan fått en ny läroplan, nytt betygssystem med betyg från årskurs 6 samt en ny lärarutbildning. Därför kommer det bli oerhört intressant att få lyssna på hur särskilt denna skola lyckats att höja sina resultat så kraftigt på så kort tid.

Madenskolan

Madenskoaln klass 4 a ale kommun den 11 okt 13

Jag och Mikael Berglund- KSP i ALe kommun med en glad klass 4 A!

Lämna ett svar