I fredags lämnade jag in mina motioner….

 

I fredags lämnades mina motioner  in i riksdagen. Jag har bl.a. skrivit om riskerna med stigande vattenvivåer i Vänern och vattenflöden i Göta Älv, samt on behoven om finansiering av skredsäkerheten i GötaÄlvdalen. Samt om att utöka barnavårdscentralens vaccinationsprogram och underlätta regelverket kring stranskyddet.

Ni kan läsa vidare kring mina motioner under min hemsida inom kort, då jag lägger upp samtliga.

Kommentera