Från mitt besök i Dalsland den 4 oktober

I fredags besökte jag Dalsland och gjorde ett besök i Edsleskogs friskola i Åmåls kommun. Jag ville informera mig om hur en liten friskola på landsbygden, med cirka 30 elever, klarar de utmaningar och krav som ställs på dagens skola.

Alltför ofta överprövas kommunernas beslut med motiveringar från Länsstyrelsen som inte är helt rimliga. För att i ännu högre grad underlätta regelverket kring strandskyddet bör lagstiftningen ses över ytterligare i syfte att medge större frihet för kommunerna. Det har jag också yrkat på i min senaste motion kring strandskyddet. Den väcktes i riksdagen den 4 oktober. Under mitt besök i Dalsland besökte jag Kjell Knape (se nedan bild) och diskuterade strandskyddsfrågan. Läs även artikel angående detta på min hemsida som lades upp den 3 oktober.

På orter som Bengtsfors och Mellerud med relativt stora obebodda och natursköna områden bör kommunerna ha betydligt större möjlighet att använda dessa tillgångar i rimlig omfattning. För en fortsatt landsbygdsutveckling utgör attraktiva tomtområden en viktig faktor i kampen mot den avfolkning som pågår exempelvis i Dalsland. 

Hos Kjell Knape, Vårviks Ågärde, Bengtsfors

cam i strandskydd

Fr vänster: Kejll Knape, Mats Johansson, Gull-Britt Börjesson, jag och Stig Bertilsson

 

Vid Edsleskogs friskola i Åmåls kommun:

Edsleskogs friskola dalsland 4 okt

Edsleskogs friskola dalsland 4 okt v 2

 

http://www.provinstidningen.se/

Provinstidningen den 7 oktober

 Från pressklippet i Provinstidingen:

 provins 2

 

 

Lämna ett svar