Igår diskuterade jag tillsammans med Sten Bergheden översvämningsrisker med Länsstyrelsen i Vänersborg

 

 

 

Igår träffade jag och  Sten Bergheden (M) från Mariestad Ulf Gustavsson vid Enheten för skydd och säkerhet på Länsstyrelsen i Vänersborg för att diskutera översvämningsrisker i Vänern och Göta Älv. Vi har tidigare lämnat in riksdagsmotioner om att dels vidta åtgärder för att minska översvämningsrisken runt Vänern och flödena och rasriskerna i Göta Älv och dels att utreda alternativet med en tunnel eller en kanal från Vänern direkt ut i Västerhavet.

 

– Det var ett bra möte som gav oss mer information om problemet, och hur vi kan arbeta vidare med berörda kontakter för att hitta bästa tänkbar lösning för Vänern och Göta Älv. Utredningar är nu klara som pekar på att det behövs 6 miljarder till skred-förebyggande åtgärder för att klara flödena och därtill ytterligare 2 miljarder när man väger in de förväntade framtida klimatförändringarna. Om en katastrof skulle ske riskeras stora skador och kostnader på fastigheter, skogar, marker m.m. Det är därför viktigt åtgärder utförs så skyndsamt som möjligt

camilla sten 29 aug

Fr vänster, Ulf Gustavsson, jag och Sten Bergheden (M)

Lämna ett svar