Debatt Ttela 16 juli – Jobben är vår viktigaste fråga

Den enskilt viktigaste frågan för Sverige och för Nya Moderaterna är jobben. Behovet av nya vägar till jobb är stort. Bland de största behoven har våra unga som nu har det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är genom utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska satsningar som vi öppnar för fler jobb.

Under Almedalsveckan presenterade statsminister Fredrik Reinfeldt nya förslag för att underlätta för unga att få sitt första jobb. Trots att Alliansen sedan år 2006 har sett till att 200 000 fler har ett jobb att gå till återstår utmaningar för att jobben ska bli fler. Vi ser att ungas övergång från utbildning till arbete i exempelvis Tyskland är bättre än den svenska.

För att bemöta denna realitet föreslår vi satsningar på yrkesintroduktionsanställningar. Detta innebär att vi uppmuntrar fler parter att teckna avtal genom en lönesubvention motsvarande dubbla arbetsgivar­avgiften för unga samt ett handledarstöd om 2 500 ­kronor per månad.

Genom att förlänga detta stöd upp till tolv månader kommer kostnaden för en anställning sjunka; från dagens kostnad på 21 000 kronor i månaden kommer kostnaden för arbetsgivare att minska till under 9 000 kronor.

Utöver handledning och utbildning får den anställde samtidigt avtalsenlig lön för den arbetade tiden. Förutom detta föreslår vi att differentieringen av a-kasseavgifterna slopas. Förändringen av a-kassan innebär att över 2,3 miljoner medlemmar får sänkt a-kasseavgift. För över 600 000 medlemmar sänks avgiften med 150 kronor i månaden eller mer.

Alliansregeringen presenterade redan i september 2011 ett slopat aktivitetsförbud för unga hos Arbetsförmedlingen. Detta innebär att unga, som bedöms riskera att hamna i långtidsarbetslöshet, kan i dag få individuell hjälp från dag ett. Den som är i behov av hjälp och stöd måste få det på det sätt som är avsett. Därför får Arbetsförmedlingen nu i uppdrag att vidta åtgärder samt att noga följa resultatet av dessa.

Socialdemokraternas utbildningsretorik går för tillfället på högvarv. Vad S måste inse är att utbildnings­politik och arbetsmarknadspolitik hänger ihop. De är vårt samhälles Yin och Yang. Det går inte att satsa på det ena och glömma bort det andra. De satsningar på 2,4 miljarder som S säger sig vilja göra för det svenska näringslivet rimmar illa med de 31,2 miljarder i skattehöjningar för företag som partiet har aviserat.

S ger med den ena handen men tar desto mer med den andra. S önskedröm om att jobben kommer bli fler av högre skatter, höjd restaurangmoms, fördubblade arbetsgivaravgifter för unga och försämringar av RUT- och ROT kommer inte att gå i uppfyllelse. Följden blir att S lägger ribban in till arbetsmarknaden på nya svindlande höjder.

 

Mikael Cederbratt, Henrik Ripa och Camilla Waltersson Grönvall, Riksdagsledamöter (M) från Norra Älvsborg.

Lämna ett svar