Debatt Ttela 6 juli – Vi satsar mest på utbildning

 

Vi delar uppfattningen att Högskolan Väst är något positivt för regionen, är mycket glada över att många studenter söker sig hit för att studera. Ett viktigt steg i alliansens högskolepolitik är att slå sig fria från det tidigare förhärskande kvantitetstänkandet till att prioritera kvalitet. Socialdemokraterna lever tyvärr kvar i det förra tankemönstret.

Alliansregeringen har under en av de tyngsta ekonomiska tiderna någonsin strävat efter att styra Sverige på ett ansvarsfullt sätt. Med bland de starkaste finanserna i Europa och västvärlden i stort kan vi investera i satsningar för att stimulera jobb och tillväxt.

För att motverka effekterna av den ekonomiska krisen på kort sikt föreslog alliansen i vårbudgeten ytterligare satsningar. Dessa inkluderade 12 400 extra utbildningsplatser under 2013 och 2014. Satsningen ligger utöver den redan lagda offensiva budget från i höstas där vi satsar 23 miljarder på utbildning, infrastruktur, forskning och ungas möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. När krisen ännu inte har lagt sig beslutade regeringen att skjuta till resurser till ytterligare utbildningsplatser. Med satsningen vill regeringen säkra kompetensförsörjningen, särskilt inom vård och industri.

Vi har full förståelse för att det kan vara problematiskt att inte ha ett fixerat antal studieplatser att planera efter, särskilt som Högskolan Väst är populär och har ett högt söktryck. Men det är alliansens fasta övertygelse att satsningar på utbildningsplatser ska ta arbetsmarknaden och demografins utveckling i beaktande. Dessutom har kvalitetsutvärderingarna av högskolor och universitet visat att vissa utbildningars kvalitet är för låg och att den generellt skiftar för mycket. Faktum är att då alliansregeringen gjort förändringar som har berört Högskolan Väst så har det vid alla tillfällen utom ett handlat om tillskott av pengar och därmed platser. Sammanhållet har ingen regering satsat så stora pengar på utbildning och forskning.

Alliansen har siktet inställt på världens bästa utbildning .och att de viktiga resurser vi satsar på skolan ska användas på bästa sätt. Vi är inte främmande för att göra justeringar där det behövs. För att göra det är krav och utvärderingar ett måste.

Bakom debattartikeln står Moderata riksdagsledamöter från Norra Älvsborg.

Mikael Cederbratt, Henrik Ripa och Camilla Waltersson Grönvall

Lämna ett svar