Artikel GP 27 maj : Satsa på små barns lärande

Förskollärares karriärvägar ska inte särskiljas från övriga lärares karriärvägar.

Svensk förskola är internationellt erkänd för hög kvalitet och tillgänglighet. Tillsammans med föräldrarnas fostran bidrar förskolan till barns utveckling och lägger grunden för framtida skolgång.

 Förskolan ska erbjuda en trygg miljö som utmanar och lockar till utveckling. Förskolelärares kompetens är den faktor som främst avgör förskolans kvalitet. Alliansen har under regeringsmakten också genomfört reformer som underlättar för barnfamiljer att arbeta och samtidigt ge barn en god start i livet.

 Med Alliansen har förskolan blivit en del av utbildningssystemet och en egen skolform som omfattas av en nationell läroplan. Förskolelärare utbildas på akademisk nivå jämförbar med övriga lärare. Regeringens satsningar på forskarskolor har fått flera förskollärare att vidareutbilda sig till licentiander och lektorer.

 Erfarenheterna från de tidigare satsningar tillsammans med forskningsresultat om betydelsen av tidigt lärande gör att vi anser att det finns utrymme att utöka karriärmöjligheter inom professionen. Fler möjligheter till karriärbyggande ökar motivationen för vidareutbildning och och ger fler perspektiv och mer kunskap. En ökad kunskap i förskolan bidrar till att förskolelärare stannar och höjer statusen kring yrket. På sikt kan detta leda till att varje svensk förskola förbättras och blir mer likvärdig.

 Förskollärares karriärvägar ska inte särskiljas från övriga lärares karriärvägar. Vi uppmanar samtliga utbildningspolitiker att ta små barns lärande på allvar. Därför måste dessa satsningar också omfatta förskolan och dess lärare.

Camilla Waltersson Grönvall

Riksdagsledamot utbildningsutskottet

Ingrid Pramling Samuelsson

Sonja Sheridan

professorer, Institutionen för pedagogik,

kommunikation och lärande,

Göteborgs universitet

http://www.vargarda.se/nyheterstartsida/vargardasskolresultatlockarriksdagsledamotertillbesok.5.4cf0a79b13c868751c6262e.html

Lämna ett svar