Artikel GT ledare: Kraven måste skärpas – men veto är fel, 13 april

Nya moderaterna förespråkar valfrihet, mångfald och hög kvalitet i svensk skola. Vi vill se långsiktiga och hållbara regler för alla aktörer inom skolvärlden. Socialdemokraterna avslutade nyligen sin kongress där de tog beslut om ett kommunalt veto mot friskolor, detta är beklagligt.

Sedan 1992 har friskolor varit tillåtna i Sverige och under de senaste åren har de vuxit till att bli en viktig del av svensk utbildningssektor. Idag är mer än en sjättedel av landets grundskolor och nära hälften av landets gymnasieskolor drivna av fristående aktörer. Lite mer än 210 000 av landets elever går på en fristående skola. För oss är det självklart att friskolorna är här för att stanna och den inställningen delar även det svenska folket.

Vi anser att det är viktigt att bevara en mångfald av skolaktörer som skapar möjligheten för varje elev att själv få välja skola. En utveckling mot likriktning, till exempel genom systematisk utslagning av små aktörer eller återgång till nästan bara kommunala skolor, vore djupt olycklig och saknar stöd i det svenska samhället.

En större mångfald av skolaktörer har även positiva effekter på elevernas resultat. Enligt den enda djupare studien av friskolor som genomförts i Sverige (IFAU 2012:17) visas ett positivt samband mellan andelen elever som går på en fristående skola och kunskapsresultaten både i kommunens skolor och i friskolorna. Denna utveckling sker dessutom utan ökade kostnader. Skolverksamheten blir med andra ord mer kvalitativ tack vare valfriheten.

Samtidigt är det helt centralt att ställa krav på att varje skola ska hålla hög kvalitet. Vi blundar inte för de problem som har framkommit bland vissa friskolor och vi är därför villiga att skärpa kraven väsentligt för att säkerställa en välfungerande skolsektor. Däremot kommer vi aldrig att acceptera att ge kommuner rätt att – av vad som ofta är ideologiska skäl – stoppa nyetablering av friskolor. Ett så kallat kommunalt veto mot friskolor skulle innebära en kraftig inskränkning och på sikt hota båda befintliga och nya friskolor.

S-kongressen har nyligen avslutats. Tyvärr fick en mer pragmatisk inställning stå tillbaka för kommunalråd som har en annan agenda för landets friskolor. En del ombud var tydliga med att Socialdemokraterna nu förespråkar ett kommunalt veto, andra var inte lika säkra.

Vår förhoppning är att denna otydlighet inte innebär att Socialdemokraterna kommer att driva ett krav om kommunalt veto mot friskolor. Vi vill fråga Socialdemokraterna om de verkligen tycker att det är rättvist att begränsa elevers valfrihet inom S-styrda kommuner att söka sig till fristående skolor.

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)
Riksdagsledamot Utbildningsutskottet
Västra Götalands läns norra

 

Kristina Tharing (M)

Kommunalråd i Göteborg

Lämna ett svar